De volgende regels zijn van toepassing:

 • Voor vluchten die vertrekken vanaf een luchthaven in de EU, en vluchten van een intra-communautaire luchtvaartmaatschappij, maar die vertrekken vanaf een luchthaven in een derde land naar een luchthaven binnen de EU (tenzij u compensatie of bijstand ontving in dat derde land);
 • Op voorwaarde dat u een bevestigde boeking voor de vlucht in kwestie heeft en aanwezig bent voor check-in op de tijd die van tevoren schriftelijk of elektronisch is aangeduid, of, indien er geen tijd wordt aangeduid, niet later dan 45 minuten voor de bekendgemaakte vertrektijd;
 • Alleen voor passagiers die reizen tegen een tarief dat rechtstreeks of indirect toegankelijk is voor publiek, of met tickets die zijn afgegeven in het kader van een frequent flyer-programma of een ander commercieel programma;
 • Indien Air Malta de uitvoerende luchtvaartmaatschappij van de vlucht is.

Regels voor compensatie en bijstand

Instapweigering is een weigering door een luchtvaartmaatschappij om een passagier op een vlucht toe te laten, ook al heeft de passagier zichzelf voor boarding gemeld onder de bovengenoemde voorwaarden, tenzij er aanvaardbare redenen voor instapweigering zijn, zoals gezondheid, veiligheid, beveiliging of ontoereikende reisdocumenten. 

Voordat Air Malta instap weigert voor een vlucht, worden er vrijwilligers gezocht om hun plaats af te staan, in ruil voor bepaalde voordelen, onder afgesproken voorwaarden, en bijstand zoals hieronder wordt beschreven in paragraaf I. 

Indien het aantal vrijwilligers dat zich aanbiedt niet voldoende is, en Air Malta tegen uw wil instap weigert, vergoeden wij u onmiddellijk:

 1. € 250 voor alle vluchten tot 1500 kilometer;
 2. € 400 voor alle vluchten binnen de EU van meer dan 1500 kilometer en voor alle andere vluchten tussen de 1500 en 3500 kilometer;
 3. € 600 voor alle vluchten die niet onder (a) of (b) van deze paragraaf vallen.

Wanneer u een omleiding naar uw eindbestemming op een alternatieve vlucht wordt aangeboden, zoals hieronder in paragraaf I. (b) of (c) is aangegeven, en de aankomsttijd van de vlucht niet verandert van de geplande aankomsttijd van de oorspronkelijk geboekte vlucht: (a) twee uur voor alle vluchten tot 1500 km; of (b) drie uur voor alle intra-communautaire vluchten van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten van 1500 tot 3500 km; of (c) vier uur voor alle vluchten die niet onder (a) of (b) van deze paragraaf vallen, kan Air Malta de vergoeding die hierboven is aangegeven, verminderen met 50%. Bij het vaststellen van de afstand wordt gekeken naar uw eindbestemming waarbij de instapweigering uw aankomst vertraagt na de geplande tijd. De afstanden worden gemeten volgens de groot-cirkelmethode (ortodromische lijn). Daarnaast biedt Air Malta u het volgende aan: 

I. Een keuze tussen:

 1. Terugbetaling binnen zeven dagen (cash, door middel van elektronische overmaking aan uw bank, per bankoverschrijving, bankcheque of, met uw ondertekende overeenkomst, in de vorm van reisvouchers en/of andere diensten) van de volledige kosten van uw ticket, aan de prijs waarvoor u ticket heeft gekocht, voor het deel of delen van de reis die u niet heeft afgelegd en voor het deel en de delen die u al heeft afgelegd als het gaat om een vlucht die geen verband heeft met uw oorspronkelijke reisroute, of, indien relatief, een zo spoedig mogelijke retourvlucht naar het eerste vertrekpunt; of
 2. een andere vlucht bij de eerstvolgende gelegenheid onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming; of
 3. een andere vlucht op een later tijdstip onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming, onder voorbehoud dat er plaats is op die vlucht.

II. En wij beiden u gratis:

 1. maaltijden en verfrissingen aan, in redelijke verhouding tot de wachttijd;
 2. hotelaccommodatie wanneer
 • een verblijf van één of meer nachten noodzakelijk is, ofeen langer verblijf, dan door u was gepland, als dit noodzakelijk is;

      3. transport tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie (een hotel of andere accommodatie); en

      4. twee telefoongesprekken of telex-, fax- of e-mailberichten.

Tenzij u uw reservering vrijwillig opgeeft, heeft u recht op de hierboven beschreven bijstand onafhankelijk van de toepasbare wet (inclusief EU-Richtlijn 90/314 betreffende pakketreizen) naast compensatie, hoewel de kosten van een dergelijke bijstand in vermindering kunnen worden gebracht op deze compensatie.

Deze informatie is verplicht volgens het voorschrift EG 261/2004 van het Europese Parlement en van de Raad van de Europese Unie.