Informatie

 

Wanneer de eindbestemming of tussenstop van de reis van een passagier in een ander land plaatsvindt dan het land van vertrek, kan het Verdrag van Warschau of het Verdrag van Montreal van toepassing zijn. Deze verdragen domineren en kunnen de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij bij overlijden, lichamelijk letsel en verlies of schade aan bagage beperken. Veel luchtvaartmaatschappijen wijken af van het Verdrag van Warschau bij aansprakelijkheidsbeperking bij overlijden of lichamelijk letsel. U kunt nadere informatie opvragen bij de luchtvaartmaatschappij. Zie ook de mededelingen "Informatie voor internationale passagiers betreffende aansprakelijkheidsbeperking" en "Informatie over bagage aansprakelijkheidsbeperkingen". Als de reis volledig binnen de Maltese Eilanden wordt afgelegd, gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen waarin de Maltese wetgeving voorziet.

Informatie over de door de Regering opgelegde belastingen, heffingen en vergoedingen 

In de ticketprijs kunnen belastingen, heffingen en vergoedingen zijn verwerkt, die voor luchtvervoer door de overheid worden opgelegd. Deze belastingen, heffingen en vergoedingen kunnen een aanzienlijk deel van de kosten voor een vlucht vertegenwoordigen en worden in het tarief verwerkt of afzonderlijk aangeduid in de "BELASTING/HEFFINGEN/VERGOEDINGEN" vakjes op deze ticket. Het kan voorkomen dat u eveneens belastingen, heffingen en vergoedingen moet betalen die niet in uw ticket zijn verwerkt.

Instapweigering bij overboeking 

In landen waar voorschriften gelden voor compensatie bij instapweigering, hebben luchtvaartmaatschappijen een compensatieregeling opgesteld voor passagiers die een bevestigde reservering hebben en die niet aan boord kunnen omdat er geen plaatsen beschikbaar zijn als gevolg van overboeking. Details van deze regelingen zijn verkrijgbaar bij kantoren van luchtvaartmaatschappijen. Het komt voor dat luchtvaartmaatschappijen vluchten overboeken, om het aantal "no shows" (passagiers die niet op komen dagen) te minimaliseren en zo te vermijden dat een vliegtuig met lege stoelen vertrekt. Luchtvaartmaatschappijen proberen een stoel voor iedere bevestigde reservering te verzorgen, maar de beschikbaarheid wordt niet 100% gegarandeerd. 

Contractvoorwaarden

 1. In dit contract staat "ticket" voor passagiersticket en bagage-ontvangstbewijs, of, indien van toepassing, dit reisschema/ontvangstbewijs in het geval van een elektronische ticket waarvan deze voorwaarden en informatie deel uitmaken; het "transport" is gelijk aan "vervoer", "luchtvaartmaatschappij" staat voor alle luchtvaartmaatschappijen die passagiers vervoeren of transport van de passagier of zijn bagage verzorgen, of andere diensten verlenen die verband houden met luchtvervoer. 'Elektronische ticket"staat voor het reisschema/ontvangstbewijs afgegeven door of namens de luchtvaartmaatschappij, de elektronische Coupons en, indien van toepassing, een instapkaart. "Verdrag van Warschau" staat voor het verdrag dat op 12 oktober 1929 in Warschau werd ondertekend en dat eenheid brengt in bepalingen inzake het internationale luchtvervoer. Of, indien van toepassing, dit verdrag dat in Den Haag op 28 september 1955 werd gewijzigd. "Verdrag van Montreal" staat voor het verdrag dat op 28 mei 1999 in Montreal werd ondertekend en dat eenheid brengt in bepalingen inzake het internationale luchtvervoer.
 2. Transport krachtens deze overeenkomst is onderworpen aan regels en beperkingen betreffende aansprakelijkheid die tijdens het Verdrag van Warschau of het Verdrag van Montreal zijn opgesteld, tenzij dit transport niet wordt gedefinieerd als "Internationaal luchttransport' in dit verdrag. Als de reis volledig binnen de Maltese Eilanden wordt afgelegd, gelden gelijkaardige regels en aansprakelijkheidsbeperkingen waarin de Maltese wetgeving voorziet.
 3. Naast en niet in strijd met het bovenstaande, worden transport en andere diensten verleend door elke luchtvaartmaatschappij onderworpen aan: (I) bepalingen die zijn opgenomen in het ticket; (ii) geldende tarieven; (iii) vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij en aanverwante voorschriften die hiervan deel uitmaken (en zijn beschikbaar op aanvraag bij kantoren van de luchtvaartmaatschappij), behalve bij een vlucht tussen een stad in de Verenigde Staten of Canada en een stad daarbuiten waar tarieven van die landen gelden.
 4. De naam van de luchtvaartmaatschappij kan afgekort worden op de ticket, de volledige naam en afkorting staan vermeld in de tarieven, vervoersvoorwaarden, voorschriften of dienstregelingen van de luchtvaartmaatschappij. Het adres van de luchtvaartmaatschappij wordt als de luchthaven van vertrek aangegeven naast de eerste afkorting van de naam van de luchtvaartmaatschappij op de ticket. Tussenstoppen zijn plaatsen die op de ticket of op de dienstregeling van de luchtvaartmaatschappij zijn aangegeven als tussenstoppen tijdens de reis van de passagier. Transport dat door meerdere luchtvaartmaatschappijen wordt uitgevoerd, wordt beschouwd als een uniek proces.
 5. Een luchtvaartmaatschappij die een ticket voor een vlucht met een andere luchtvaartmaatschappij afgeeft, doet dat alleen als haar vertegenwoordiger.
 6. Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid door de luchtvaartmaatschappij zijn van toepassing op en ten dienste van vertegenwoordigers en werknemers van de luchtvaartmaatschappij en elke persoon, alsmede zijn werknemers en vertegenwoordigers, wiens vliegtuig wordt gebruikt door de luchtvaartmaatschappij voor luchtvervoer.
 7. Ingecheckte bagage wordt afgeleverd aan passagier in het bezit van een bagage-ontvangstbewijs. Bij schade aan bagage tijdens een internationale vlucht moet onmiddellijk na ontdekking van de schade een schriftelijke klacht worden ingediend bij de luchtvaartmaatschappij en uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst. Bij vertraging moet de klacht binnen 21 dagen nadat de bagage is afgeleverd, worden ingediend. Zie tarieven van vervoersvoorwaarden voor niet-internationaal transport.
 8. Deze ticket is geldig voor transport gedurende één jaar vanaf de datum van afgifte, tenzij anders bepaald in de tarieven van de luchtvaartmaatschappij, vervoersvoorwaarden of verwante voorschriften. Het transporttarief krachtens deze overeenkomst is onderworpen aan verandering vóór de aanvang van het transport. De luchtvaartmaatschappij kan transport weigeren als het toepasbare tarief niet is betaald.
 9. De luchtvaartmaatschappij verbindt zich ertoe om haar best te doen om de passagier en zijn bagage correct en snel te vervoeren. Tijden vermeld op dienstregelingen of elders worden niet gegarandeerd en maken geen deel uit van dit contract. Een luchtvaartmaatschappij kan zonder aankondiging luchtvaartmaatschappijen of vliegtuigen vervangen en kan tussenstoppen die op de ticket zijn vermeld, veranderen of weglaten. Reisschema's zijn onderhevig aan verandering zonder aankondiging. De luchtvaartmaatschappij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor aansluitende vluchten.
 10. De passagier moet voldoen aan de reiseisen van de overheid en de vereiste documenten overleggen bij het instappen en bij het van boord gaan van het vliegtuig. Hij moet tevens op de luchthaven aanwezig zijn op het tijdstip dat door de luchtvaartmaatschappij is vastgesteld, of vroeg genoeg voor alle vertrekprocedures als et geen tijd is vastgesteld.
 11. Vertegenwoordigers of werknemers van de luchtvaartmaatschappij hebben niet het recht om bepalingen van dit contract te wijzigen, of te verwijderen.

Informatie voor internationale passagiers over aansprakelijkheidsbeperking 

Passagiers met een vlucht waarvan de eindbestemming in een ander land dan het land van herkomst is, worden geïnformeerd dat de bepalingen van het verdrag van Warschau van toepassing kunnen zijn op de hele vlucht, met inbegrip van een deel of de hele reis in het land van herkomst of bestemming. Voor passagiers op reis naar, van of met een tussenstop in de Verenigde Staten van Amerika, bepalen het verdrag en bijzondere vervoersovereenkomsten bij toepasbare tarieven dat de aansprakelijkheid van bepaalde luchtvaartmaatschappijen bij overlijden of lichamelijk letsel van passagiers, in de meeste gevallen is beperkt, tot schade is bewezen, tot $ 75.000 per passagier, en dat deze aansprakelijkheid niet afhankelijk is van nalatigheid van de luchtvaartmaatschappij. 

Voor passagiers die niet op reis zijn naar, van of met een tussenstop in de Verenigde Staten van Amerika, is de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij bij overlijden of lichamelijk letsel van passagiers, in de meeste gevallen beperkt is tot $ 10.000 of $ 20.000. Namen van luchtvaartmaatschappijen met zulke speciale contracten, zijn beschikbaar bij alle verkooppunten van vliegtickets van die maatschappijen en kunnen op verzoek worden ingekeken. Voor aanvullende bescherming kunt u in de meeste gevallen een verzekering bij een particuliere onderneming afsluiten. Deze verzekering wordt niet beïnvloed door aansprakelijkheidsbeperkingen van de luchtvaartmaatschappij volgens het Verdrag van Warschau of andere bijzondere vervoersovereenkomsten. Neem voor meer informatie contact op met uw luchtvaartmaatschappij of uw verzekeringsmaatschappij. 

* Opmerking: De aansprakelijkheidsbeperking van $ 75.000 hierboven is inclusief juridische kosten, behalve wanneer de klacht wordt ingediend in een Staat waar juridische kosten afzonderlijk worden berekend. De limiet bedraagt in dat geval $ 58.000, exclusief juridische kosten.

Informatie over bagage aansprakelijkheidsbeperkingen 

Aansprakelijkheid voor verlies, vertraging of schade aan bagage is beperkt, tenzij vooraf een hogere waarde voor deze bagage is gedeclareerd en hiervoor extra kosten zijn betaald. Bij de meeste internationale reizen (met inbegrip van een binnenlands traject als onderdeel van een internationale reis) is de aansprakelijkheid beperkt tot ongeveer $ 9,07 per pond ($ 20 per kilo) voor ingecheckte bagage en $ 400 per passagier voor niet-ingecheckte bagage. Bij een reis binnen de V.S. eisen federale regels dat er geen bagage aansprakelijkheidsbeperking voor luchtvaartmaatschappijen is. Het bedrag is in dat geval ten minste $ 1.250 per passagier. Voor bepaalde artikelen wordt een extra controle uitgevoerd. Sommige luchtvaartmaatschappijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor breekbare, waardevolle of bederfelijke artikelen. U kunt nadere informatie opvragen bij de luchtvaartmaatschappij. 

Aansprakelijkheidsbeperkingen

De toepasbare aansprakelijheidbeperkingen van voor uw reis, op een vlucht die door Air Malta wordt verzorgd, zijn als volgt:

 1. Er zijn geen financiële beperkingen bij overlijden of lichamelijk letsel en de luchtvaartmaatschappij kan een voorschot geven voor onmiddellijke economische behoeften van de persoon die recht heeft op schadevergoeding;
 2. In het geval van vernieling, verlies of schade of vertraging van bagage, 1000 SDR (ongeveer € 1.230). Als uw bagage meer waarde heeft dan deze limiet, moet u bij het inchecken de luchtvaartmaatschappij hierover informeren, of uw bagage voor de reis extra laten verzekeren.
 3. In geval van vertraging van uw reis, 4.150 SDR (ongeveer € 5.100).

Indien uw reis ook door andere luchtvaartmaatschappijen wordt verzorgd, moet u contact met ze opnemen voor meer informatie over hun aansprakelijkheidsbeperkingen. Deze informatie voldoet aan de eisen van Voorschrift (EG) Nr. 889/2002.