Je medische behoeften op onze vluchten

 

Wij willen de toegankelijk van onze luchtvaartpassagiers met medische behoeften, zoals beperkte mobiliteit, verbeteren. Daarom hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld om ervoor te zorgen dat dergelijke medische behoeften worden begrepen en dat wij daarin op het juiste niveau kunnen voorzien.  

Gezondheidsprocedures: Voor de veiligheid van iedereen, moeten wij er zeker van zijn dat alle passagiers die op onze vluchten worden geaccepteerd, in goede gezondheid verkeren en fit zijn om te vliegen. Passagiers die lijden aan bepaalde medische condities zijn verplicht om een certificaat te overleggen, waarin wordt aangetoond dat zij kunnen vliegen. Dit certificaat wordt afgegeven door onze medische dokter. Onze medische helpdesk kan worden bereikt onder nummer : +356 22999296 of  e-mail.

Mobiliteitsassistentie: Wij volgen de standaarddefinitie van reizigers met een beperkte mobiliteit, zoals deze uitgegeven zijn door de Vereniging van Europese Luchtvaartmaatschappijen. Dit om ervoor te zorgen dat je constante ondersteuning krijgt en het niveau van dienstverlening passend is bij de situatie. Dit geldt voor passagiers die behoefte hebben aan: 

  • een brancard of incubator aan boord van het vliegtuig 
  • zuurstoftoevoer aan boord van het vliegtuig 
  • een extra zitplaats om beenhoogte te accommoderen 
  • ondersteuning in beweging als gevolg van ernstige ziekte of verwonding 
  • zwangerschapsondersteuning
  • gebruik maken van andere medische apparatuur 

Assistentie bij rolstoelen: Wanneer je of een andere passagier rolstoelondersteuning behoeft, dan voorzien wij in een aantal diensten. Lees hier meer.

Boeken: Afhankelijk van de medische conditie in kwestie, kan het noodzakelijk zijn om een  Medical Information Form (MEDIF) voor te bereiden en voorafgaand aan de reis door te sturen aan Air Malta ter beoordeling en goedkeuring. Een tarief van €15 per Medische Verklaring is van toepassing

Speciale ondersteuning: Wij geven je individuele ondersteuning. Indien je meer informatie wenst over ons beleid aangaande passagiers met medische behoeften, bel dan de Air Malta Medische Helpdesk op nummer +35622999296.

Medische spuiten: Zolang je een geldig medisch voorschrift bij je draagt, mag je voorgevulde laag-molecuulgewicht heparine spuiten in je handbagage meenemen in de cabine.

Verstrekking van zuurstof tijdens de vlucht: Wanneer je medische behoeften vereisen dat je zuurstof krijgt tijdens de vlucht, dan zijn wij in staat dit te leveren.Wij kunnen echter maar een beperkte hoeveelheid extra zuurstof aan boord meenemen. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken contact op te nemen met onze Medische helpdesk op telefoonnummer +356 2299 9296, of per e-mail op [email protected]. Gelieve er op te letten dat de kosten voor extra zuurstof € 115 per sector bedraagt en op voorhand betaald dient te worden.

Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de mogelijkheid om deze kosten vergoed te krijgen.