church in Malta
 

Volgens een legende leed de apostel Paulus 2000 jaar geleden schipbreuk op de Maltese Eilanden, om precies te zijn op een klein eiland dat nu bekend is als St Paul's Island tussen de baaien van Mistra en Mgiebah. Deze gebeurtenis zou het evangelie naar Malta hebben gebracht - en het katholicisme zou gedurende millennia op de eilanden verankerd blijven.

In de tijd van de Orde van Sint-Jan deden de Maltese eilanden dienst als defensieve voorpost tegen de opkomst van de Islam. Dit leidde tot de bloedige belegering van 1565, een gebeurtenis die het Maltees geloof in het kruis voorgoed zou galvaniseren totdat de Eilanden in 1964 onafhankelijk werden.

 

In de grondwet van 1964 werd het Rooms-katholieke geloof beschouwd als de officiële godsdienst van Malta. Dit gaf autoriteiten van de kerk het recht en de plicht om de godsdienst in scholen te onderwijzen, maar garandeerde tegelijkertijd dat elke burger het recht had op vrijheid van geloof, ongeacht zijn of haar godsdienst.

In modern Malta is het katholicisme nog steeds alomtegenwoordig. Dorpsfestas lijken misschien wat heidens maar deze ceremonies draaien in eerste instantie om het aanbidden van een beschermheilige. Op openbare en particuliere scholen vinden nog steeds verplichte godsdienstlessen plaats en over het algemeen nemen ouders en kinderen de viering van de sacramenten erg serieus.

De Kerk neemt ook actief deel aan sociale en politieke discussies. Onlangs werd in Malta de echtscheidingswet aangenomen, alhoewel de kerk hier fel tegen was. De mening van de kerk over abortus en reageerbuisbevruchting is belangrijk voor de Maltezen, abortus is bijvoorbeeld nog steeds illegaal in Malta.

Het hedendaagse katholieke Malta is de afgelopen jaren wel enigszins veranderd, vooral sinds de tijd dat de kerk een sterke greep had op het dagelijks leven. De Maltezen worden nog steeds beschouwd als een zeer katholiek volk, ongeveer de helft van de bevolking gaat iedere week naar de mis. Maar de aanhang van de Kerk op de Eilanden neemt af en de bevolking drijft langzaam weg van de kerkelijke waarden en normen. De invoering van het echtscheidingsrecht is hier een goed voorbeeld van.

 

 

 

 

 

 

 

1