De informatie op deze website heeft uitsluitend tot doel AIR MALTA, zijn dochtermaatschappijen en partners en de diensten die ze bieden, voor te stellen. De informatie die hier wordt aangeboden, is door AIR MALTA verzameld uit interne en externe bronnen. Dit houdt echter geen verklaring of garantie in inzake de volledigheid of nauwkeurigheid van deze informatie. U dient er vooral rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat deze informatie onvolledig is, fouten bevat of niet langer up-to-date is. Het is daarom raadzaam om alle op deze website verkregen informatie te controleren voordat u deze interpreteert door contact op te nemen met het plaatselijke kantoor van AIR MALTA, de betreffende marketingpartner van AIR MALTA of een reisbureau, indien van toepassing. AIR MALTA is niet aansprakelijk voor schade of nadeel voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, of uit het feit dat u zich verlaten hebt op informatie die in deze website is verstrekt. Deze publicatie wordt geleverd "zoals deze is" en impliciete garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot alle geïmpliceerde garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreukmakendheid, worden afgewezen. Alle dergelijke impliciete voorwaarden en garanties worden hierbij uitgesloten. Door deze website te bezoeken stemt u ermee in dat AIR MALTA niet aansprakelijk is voor enig direct of indirect verlies voortkomend uit het gebruik van de informatie en het materiaal op deze website. Het vervoer van passagiers en bagage via de lucht is onderworpen aan de algemene vervoersvoorwaarden en regels van de betreffende vervoersmaatschappij. Klik om Air Malta's algemene voorwaarden voor passagiers en bagage weer te geven. Vooral voor vervoer tegen speciale (lagere) tarieven gelden er speciale vervoersvoorwaarden. Als een andere vervoersmaatschappij dan AIR MALTA uw vlucht verzorgt, moet u contact opnemen met die betreffende maatschappij voor meer informatie over hun vervoersvoorwaarden. De volledige tekst van elk van toepassing zijnde opgenomen voorwaarde, kan op elk van AIR MALTA's luchthavenlocaties of ander verkoopkantoor of klantenservice worden nagelezen, en wordt bij uw eerste aanvraag naar u toegestuurd.