Voorwaarden bij overbagage

In deze voorwaarden: Staat "U", "Uw" en "Uzelf" voor u als gebruiker van deze website, wanneer u een overbagage voucher heeft gekocht of wilt kopen via deze website.  "Air Malta": staat voor Air Malta p.l.c (een bedrijf dat is ingeschreven in Malta onder registratie n° C-2685) en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Aviation Park, Luqa LQA 9023, te Malta.

1. De overbagage voucher is geldig voor de vlucht die de passagier heeft geboekt.  De overbagage voucher kunt u alleen gebruiken tijdens de vlucht op de datum die u op het online formulier van de overbagage voucher heeft ingevuld.   De overbagage voucher is alleen geldig voor uw gebruik tijdens de vlucht en op de datum vermeld op de overbagage voucher.

2. De overbagage voucher wordt vergoed, wanneer Air Malta zich niet houdt aan een contractuele verbintenis vermeld op uw overbagage voucher (waaronder het niet uitvoeren van de vlucht door Air malta waarop uw overbagage voucher betrekking heeft); mits het niet nakomen van een dergelijke contractuele verbintenis door Air Malta niet uw eigen fout is.

3. Extra bagage kan in extra bagagestukken gekocht worden.  U kunt de beste prijs krijgen als u deze extra bagagestukken online koopt op de website van Air Malta alvorens in te checken. Tevens kunt u bij de incheckbalie extra bagage kopen, tegen een iets hoger tarief.  Extra toegestane bagage die u inkocht, maar niet gebruikte, zal niet vergoed worden.

4. U moet uw overbagage voucher op de luchthaven overleggen als u incheckt, zodat Air Malta uw online bestelling kan controleren. Als u de overbagage voucher niet overlegt tijdens het inchecken, is Air Malta verplicht om u het tarief voor overbagage op de luchthaven aan te rekenen, tenzij u documenten kunt tonen die uw online bestelling kunnen bewijzen.

5. Deze voorwaarden zijn opgesteld onder voorbehoud van toepasbare wettelijk vastgelegde consumentenrechten.

6. Het maximale gewicht per koffer op een Air Malta vlucht is 32 kg.

7. U kunt tot 4 uur voor het vertrek van uw vlucht online overbagage vouchers kopen.

8. Air Malta behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden te veranderen, aan te passen of te schrappen. U bent zelf verantwoordelijk om u op de hoogte te stellen van deze voorwaarden en van eventuele wijzigingen. Een wijziging van deze voorwaarden heeft geen invloed op de voorwaarden van een hieraan voorafgaande aankoop van een overbagage voucher.

9. Air Malta behoudt zich het recht om tarieven/prijzen voor overbagage online en/of de tarieven/prijzen voor overbagage op de luchthaven te wijzigen, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. U bent zelf verantwoordelijk om u op de hoogte te stellen van deze voorwaarden en van eventuele wijzigingen.  Een wijziging van deze tarieven/prijzen heeft geen invloed op een hieraan voorafgaande aankoop van een overbagage voucher.

 

Overbagagetarieven

Type Baggage Online Gekocht Gekocht op het vliegveld KMiles Inwisselen*
Bagage tot 23kg € 40 € 60 4000
Bagage upgrade van 23kg naar 32 kg € 40 € 60 4000
32 kg Bagage € 70 € 90 7000

 

Airmalta behoudt zich het recht voor om de bagageprijzen van tijd tot tijd te verhogen of te verlagen. Bovenstaande prijzen zijn indicatief.

*De Bagage mag ook aanschaffen door je KMiles ten minste 3 dagen voor je reis in te wisselen. Neem contact op met Flypass op +356 2599 1239 of [email protected].

10. Deze voorwaarden worden beheerst, uitgelegd en uitgevoerd overeenkomstig de wetten die van kracht zijn in Malta. Geschillen, conflicten en/of klachten voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden worden beheerd door de rechtsbevoegdheid van de rechtbank van Malta.

11. Alle vervoerde bagage wordt onderworpen aan de Algemene Vervoersvoorwaarden van Air Malta.   Air Malta's algemene vervoersvoorwaarden vormen een integraal onderdeel van deze voorwaarden en als u deze voorwaarden accepteert, aanvaart u eveneens Air Malta's algemene vervoersvoorwaarden

12. De voorwaarden voor het gebruik van deze website vormen een integraal onderdeel van deze voorwaarden. Door ze te accepteren, aanvaart u eveneens de Gebruiksvoorwaarden van de website van Air Malta.

13. Indien een deel van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard op grond van het toepasbare recht, dan zal de ongeldige of onafdwingbare voorwaarde worden vervangen door een geldige, afdwingbare voorwaarde die het meest overeenkomt met de inhoud van de oorspronkelijke voorwaarde. De overige voorwaarden blijven van kracht.

Wij raden u aan om deze algemene voorwaarden af te drukken en te bewaren voor uw eigen administratie. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 10/08/2015.

1