Door deel te nemen aan het Marine & Offshore programma, gaan leden akkoord met de volgende voorwaarden die in overeenstemming met de Maltese wetgeving zijn opgesteld.

 1. Het Air Malta Marine & Offshore programma is toegankelijk voor leden van 18 jaar en ouder die een werkrelatie hebben met een Marine gerelateerd bedrijf.
 2. Toelating als lid van het Marine & Offshore programma wordt bevestigd door de verantwoordelijke Air Malta programma Manager.
 3. Vennootschappen of andere wettelijke entiteiten kunnen geen lid worden.
 4. Om deel te nemen aan het Marine & Offshore programma, moeten passagiers een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier bij Air Malta indienen, waarin de aangeduide voorwaarden worden erkend en bevestigd.
 5. Slechts één persoon kan zicht aanmelden per Marine & Offshore account. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. In geval van misbruik wordt een Marine & Offshore lidmaatschap onmiddellijk geannuleerd. 
 6. Er bestaat geen wettelijk recht op het lidmaatschap van het Marine & Offshore programma. 
 7. Toelagen en diensten van het Marine & Offshore programma waarvan een lid gebruik kan maken, kunnen niet voor andere accounts worden gebruikt: U kunt geen retroactieve toelagen ontvangen voor vluchten die plaats hebben gevonden voor uw inschrijving. Toelagen en diensten zijn niet overdraagbaar, niet verkoopbaar en niet inwisselbaar voor geld. 
 8. Lidmaatschap van het programma alleen is niet voldoende om gebruik te maken van de toelagen en diensten. Toelagen en diensten zijn alleen toegestaan als deze zijn vermeld op een geldige reisticket. 
 9. Tenzij anders vermeld, is het lidmaatschap geldig voor een periode van 12 maanden, of korter als niet aan de voorwaarden wofdt voldaan. 
 10. Het lidmaatschap vervalt als de werkrelatie, die hierboven is vermeld, wordt beëindigd. 
 11. Deze voorwaarden kunnen op elk moment door Air Malta worden gewijzigd, met of zonder kennisgeving aan de leden. Wanneer het programma wordt beëindigd, zal Air Malta haar uiterste best doen om leden vooraf te informeren. Air Malta is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit beëindiging of wijziging. 
 12. Door lid te worden, geeft u toestemming aan Air Malta om opgeslagen persoonsgegevens van hun leden te gebruiken voor marketing en communicatiedoeleinden.