Toepassing

De volgende regels zijn van toepassing:

 • Voor vluchten die vertrekken vanaf een intra-communautaire luchthaven, en vluchten van een luchtvaartmaatschappij die lid is van de EU, maar die vertrekken vanaf een luchthaven in een derde land naar een luchthaven in de EU (tenzij u compensatie of bijstand ontving in dat derde land);
 • Op voorwaarde dat u een bevestigde boeking voor de vlucht in kwestie heeft en aanwezig bent voor check-in op de tijd die van tevoren schriftelijk of elektronisch is aangeduid, of, indien er geen tijd wordt aangeduid, niet later dan 45 minuten voor de bekendgemaakte vertrektijd;
 • Alleen voor passagiers die reizen tegen een tarief dat rechtstreeks of indirect beschikbaar is voor publiek, of met tickets die zijn afgegeven in het kader van een frequent flyer-programma of een ander commercieel programma;
 • Indien Air Malta de uitvoerende luchtvaartmaatschappij van de vlucht is.

Regels voor bijstand

Wanneer Air Malta verwacht dat een vlucht vertraging heeft tot na de geplande vertrektijd:

 1. twee uur of meer voor alle vluchten tot 1500 km, of
 2. drie uur of meer voor alle intra-communautaire vluchten van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten van 1500 tot 3500 km; of
 3. vier uur of meer voor alle vluchten die niet onder (a) of (b) van deze paragraaf vallen.

Air Malta biedt u:

 • maaltijden en verfrissingen aan, in redelijke verhouding tot de wachttijd,
 • twee telefoongesprekken of telex-, fax- of e-mailberichten.

Wanneer de vertrektijd meer dan een dag later plaatsvindt dan de geplande vertrektijd, biedt Air Malta u naast de hierboven beschreven bijstand:

 • hotelaccommodatie wanneer

○ een verblijf van één of meer nachten noodzakelijk is, of
○ een langer verblijf noodzakelijk is, dan door u was gepland, en

 • Transport tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie (een hotel of andere accommodatie).

Wanneer de vertraging langer is dan vijf uur en u beslist om niet te reizen met de vertraagde vlucht, biedt Air Malta u naast hierboven beschreven maaltijden en communicatiemiddelen: terugbetaling binnen zeven dagen (cash, door middel van elektronische overmaking aan uw bank, per bankoverschrijving, bankcheque of, met uw ondertekende overeenkomst, in de vorm van reisvouchers en/of andere diensten) van de volledige kosten van uw ticket, aan de prijs waarvoor u de ticket heeft gekocht, voor het deel of delen van de reis die u niet heeft afgelegd en voor het deel en de delen die u al heeft afgelegd als het gaat om een vlucht die geen verband heeft met uw oorspronkelijke reisroute, of, indien relatief, een zo spoedig mogelijke retourvlucht naar het eerste vertrekpunt.

Wanneer de vertraging langer duurt dan drie uur (behalve wanneer Air Malta kan bewijzen dat de vertraging wordt veroorzaakt door buitengewone omstandigheden, die niet konden worden vermeden, zelfs wanneers alle redelijke maatregelen werden genomen), heeft u als volgt recht op vergoeding:

a)      250 euro voor alle vluchten van 1500 kilometer of minder;

b)      400 euro voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 kilometer en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer;

c)      600 euro voor alle vluchten die niet onder a) of b) van deze paragraaf vallen.

Air Malta biedt u de hierboven omschreven bijstand onder paragrafen (a) - (c) aan voor iedere vluchtafstand. U heeft recht op de hierboven beschreven bijstand, onafhankelijk van de toepasbare wet (inclusief EU-Richtlijn 90/314 betreffende pakketreizen) naast compensatie, hoewel de kosten van een dergelijke bijstand in vermindering kunnen worden gebracht op deze compensatie. 

Deze informatie is verplicht volgens het voorschrift EG 261/2004 van het Europese Parlement en van de Raad van de Europese Unie. Bijgevoegd vindt u de lijst met contactgegevens van de nationale instantie voor de handhaving van dit voorschrift.