CONTRACTVOORWAARDEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

PASSAGIERS DIE REIZEN NAAR EEN BESTEMMING OF EEN TUSSENSTOP MAKEN IN EEN ANDER LAND DAN HET LAND VAN VERTREK, WORDEN GEÏNFORMEERD DAT INTERNATIONALE VERDRAGEN BEKEND ALS HET VERDRAG VAN MONTREAL OF HAAR VOORGANGER, HET VERDRAG VAN WARSCHAU, INCLUSIEF DE WIJZIGINGEN (HET WARSCHAUSYSTEEM), KUNNEN WORDEN TOEGEPAST OP HET GEHELE TRAJECT, OF OP EEN DEEL DAARVAN IN EEN BEPAALD LAND. VOOR DEZE REIZIGERS DOMINEERT DIT TOEPASSELIJKE VERDRAG, MET INBEGRIP VAN SPECIALE VERVOERSOVEREENKOMSTEN VASTGELEGD IN TOEPASSELIJKE TARIEVEN, EN KAN HET DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ BEPERKEN.  

Informatie over aansprakelijkheidsbeperking

Het Verdrag van Montreal, of het Warschausysteem, kan van toepassing zijn op uw reis, dit verdrag beheerst en beperkt de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen bij overlijden of lichamelijk letsel, verlies of beschadiging van bagage en bij vertraging. Wanneer het verdrag van Montreal van toepassing is, gelden de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen: 

1.   De aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van passagiers wordt niet beperkt door financiële limieten.

2.   Bij vernietiging, verlies van, schade aan, of vertraging van bagage, wordt in de meeste gevallen 1.288 SDR (ongeveer € 1200; $ 1470) per passagier gerekend. 

3.   Voor schade, veroorzaakt door vertraging van uw reis, wordt in de meeste gevallen 5.346 SDR (ongeveer € 5000; $ 6.000) per passagier gerekend. 

De Europese verordening nr. 889/2002 geeft een samenvatting van de aansprakelijkheidsregels die intra-communautaire luchtvaartmaatschappijen overeenkomstig het Verdrag van Montreal moeten toepassen bij passagiers en hun bagage tijdens een vlucht. Veel luchtvaartmaatschappijen buiten de EU hebben voor dezelfde aansprakelijkheidsregels gekozen ten aanzien van het transport van passagiers en hun bagage. 

Wanneer het Warschausysteem van toepassing is, gelden de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen: 

1 16.600 SDR (ongeveer € 20.000; $ 20.000) bij het overlijden of bij lichamelijk letsel van een passagier, indien het Protocol van Den Haag van toepassing is op het Verdrag, of 8.300 SDR (ongeveer € 10.000; $ 10.000) als enkel het Verdrag van Warschau van toepassing is. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben vrijwillig van de totaliteit van deze beperkingen afgezien en V.S.-voorschriften vereisen dat, voor reizen naar en vanuit en met een tussenstop in de V.S., de limiet niet minder kan zijn dan $75.000. 

2 17 SDR (ongeveer € 20; $ 20) per kg bij verlies van, schade aan, of vertraging van ingecheckte bagage en 332 SDR (ongeveer € 400; $ 400) voor niet ingecheckte bagage. 

3 De luchtvaartmaatschappij kan ook aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door vertraging. Uw luchtvaartmaatschappij kan u verdere informatie verschaffen over de limieten die van toepassing zijn op uw reis. 

Indien uw reis door verschillende luchtvaartmaatschappijen wordt uitgevoerd, moet u contact opnemen met elke maatschappij voor informatie over de van toepassing zijnde aansprakelijkheidsbeperkingen. Ongeacht welk verdrag van toepassing is op uw reis, kunt u profiteren van een hogere aansprakelijkheidslimiet bij verlies, beschadiging of vertraging van uw bagage door bij het inchecken een speciale waardeverklaring van uw bagage te tekenen en eventuele aanvullende kosten te betalen die hierop van toepassing kunnen zijn. Als de waarde van uw bagage de toepasselijke aansprakelijkheidslimiet overschrijdt, moet u uw bagage volledig laten verzekeren, voordat u op reis gaat. 

Termijn voor gerechtelijke procedures: Een gerechtelijke procedure voor een schadeclaims moet worden aangevangen binnen twee jaar na de datum van aankomst van het vliegtuig of de datum waarop het vliegtuig had moeten aankomen. Bagage claims: Een passagier moet bij schade binnen 7 dagen na ontvangst van zijn ingecheckte bagage een schriftelijke mededeling aan de luchtvaartmaatschappij richten. In geval van vertraging is dit binnen 21 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de passagier zijn bagage heeft ontvangen. 

Opneming van informatie over contractuele voorwaarden door middel van verwijzing: 

1 Uw vervoersovereenkomst met de luchtvaartmaatschappij die u van uw vlucht voorziet, een internationale, binnenlandse vlucht, of een binnenlands deel van een internationale vlucht, is onderworpen aan deze verklaring; aan informatie en na ontvangst van de luchtvaartmaatschappij; en aan de individuele voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij (Voorwaarden), gerelateerde regels, verordeningen en beleid ( Verordeningen) en toepasbare tarieven. 

2 Indien uw bagage door meerdere luchtvaartmaatschappijen wordt behandeld, kunnen de voorwaarden, verordeningen en toepasbare tarieven per maatschappij verschillend zijn. 

3 De voorwaarden, verordeningen en toepasbare tarieven van elke luchtvaartmaatschappij zijn, aan de hand van deze verklaring, opgenomen door middel van verwijzing in en maken deel uit van uw vervoersovereenkomst. 

4 De voorwaarden kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: 

- Voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van de luchtvaartmaatschappij bij lichamelijk letsel of overlijden van passagiers.

 - Voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van de luchtvaartmaatschappij bij verlies van, schade aan of vertraging van goederen en bagage, inclusief breekbare of bederfelijke goederen. 

- Regels voor het declareren van een hogere waarde van bagage en voor het betalen van een eventueel supplement.

 - Toepassing van voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van de luchtvaartmaatschappij op handelingen van haar werknemers en vertegenwoordigers, met inbegrip van personen die diensten of apparatuur aan de luchtvaartmaatschappij verlenen. 

- Claimbeperkingen, inclusief de termijn waarin passagiers hun klachten moeten indienen of acties tegen de vliegtuigmaatschappij kunnen ondernemen. 

- Regels betreffende bevestigingen of reserveringen; inchecktijden, het gebruik, de duur en de geldigheid van luchtvervoersdiensten; en het recht van de luchtvaartmaatschappij om transport te weigeren.

 - Rechten van de luchtvaartmaatschappij en de aansprakelijkheidsbeperkingen van de luchtvaartmaatschappij betreffende vertraging of het niet verlenen van een dienst, inclusief wijzigingen in de dienstregeling, het gebruik van alternatieve maatschappijen of vliegtuigen en herroutering, en, wanneer dit wettelijk is vereist, de plicht van de luchtvaartmaatschappij om passagiers te informeren over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij of over vervangende vliegtuigen. 

- Rechten van de luchtvaartmaatschappij om transport te weigeren aan passagiers die van toepassing zijnde wetten niet naleven of die niet in bezit zijn van alle noodzakelijke reisdocumenten. 

5 U kunt meer informatie vinden over uw vervoerscontract, en over hoe u een kopie kunt bemachtingen, op plaatsen waar tickets voor vluchten van de luchtvaartmaatschappij worden verkocht. Veel luchtvaartmaatschappijen stellen deze informatie ook beschikbaar op hun websites. Wanneer dit wettelijk is vereist, heeft u het recht om de volledige tekst van uw vervoerscontract in te zien op de luchthaven van de luchtvaartmaatschappij en bij verkoopkantoren en tevens na aanvraag een gratis kopie per post of via een andere bezorgservice van elke luchtvaartmaatschappij te ontvangen. 

6 Als een luchtvaartmaatschappij luchtvervoerdiensten verkoopt of bagage incheckt in opdracht van een andere luchtvaartmaatschappij, doet deze dit enkel als agent in opdracht van de andere luchtvaartmaatschappij. 

U KUNT NIET REIZEN ALS U NIET IN BEZIT BENT VAN ALLE VEREISTE REISDOCUMENTEN, ZOALS UW PASPOORT EN VISUM. 

REGERINGEN KUNNEN VAN UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ EISEN DAT DEZE INFORMATIE VERSTREKT OF TOEGANG VERLEENT TOT PASSAGIERSGEGEVENS. 

INSTAPWEIGERING: Vluchten kunnen te vol worden geboekt worden, en er bestaat een kleine kans dat een stoel niet beschikbaar is op een vlucht, zelfs als u in het bezit bent van een bevestigde reservering. In de meeste gevallen, als u onvrijwillig niet kunt instappen, heeft u recht op een compensatie. Wanneer dit wettelijk is vereist, moet de luchtvaartmaatschappij vrijwilligers proberen te vinden, voordat iemand onvrijwillig niet mag instappen. Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor de volledige regels inzake de betaling van compensatie bij instapweigering (DBC) en voor informatie over de instapprioriteiten van de luchtvaartmaatschappij. 

BAGAGE: Voor bepaalde artikelen wordt een extra controle uitgevoerd. Luchtvaartmaatschappijen kunnen speciale regels voor kwetsbare, waardevolle of bederfelijke artikelen toepassen. Neem hiervoor contact op met uw luchtvaartmaatschappij. Ingecheckte bagage: Luchtvaartmaatschappijen kunnen een gratis ingecheckte overbagage toestaan, hetgeen door de luchtvaartmaatschappij wordt bepaald en kan verschillen per klasse en/of vluchtbestemming. Luchtvaartmaatschappijen kunnen extra kosten rekenen voor ingecheckte overbagage. Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij. Handbagage (niet ingecheckt): Luchtvaartmaatschappijen kunnen een gratis extra handbagage toestaan, hetgeen door de luchtvaartmaatschappij wordt bepaald en kan verschillen per klasse en/of vluchtbestemming. Het wordt aangeraden om handbagage tot een minimum te beperken. Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij.  Indien meer dan één luchtvaartmaatschappij het transport tijdens uw reis verzorgt, kan elke luchtvaartmaatschappij verschillende regels voor bagage toepassen (voor zowel ingecheckte bagage als handbagage).  

SPECIALE BAGAGE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VOOR REIZEN IN DE V.S.: Voor binnenlandse reizen binnen de V.S. gelden federale regels die de luchtvaartmaatschappij aansprakelijkheid stellen bij bagage voor een bedrag van tenminste $ 3000 per passagier, of voor een bedrag is vastgesteld in mandaat 14 CFR 254.5. 

CHECK-IN TIJDEN. De tijd die wordt weergegeven op het reisschema/ontvangstbewijs is de vertrektijd van het vliegtuig.  De vertrektijd van de vlucht is niet hetzelfde als de check-in tijd of de boarding tijd. Uw luchtvaartmaatschappij kan u weigeren voor de vlucht als u te laat bent. Check-in tijden, die uw luchtvaartmaatschappij adviseert, zijn de uiterste tijden waarop passagiers voor de reis worden toegelaten. Boarding tijden die uw luchtvaartmaatschappij adviseert, zijn de uiterste tijden waarop passagiers zichzelf voor boarding kunnen melden. 

GEVAARLIJKE GOEDEREN (GEVAARLIJKE STOFFEN). Uit veiligheidsredenen mogen gevaarlijke goederen niet worden worden ingecheckt of in uw handbagage worden gestopt (niet ingecheckt), tenzij dit nadrukkelijk wordt toegestaan.  Gevaarlijke goederen zijn onder andere (maar niet alleen): samengeperste gassen, bijtende stoffen, explosieven, brandbare vloeistoffen en vaste stoffen, radioactief materiaal, oxiderende stoffen, giftige stoffen, besmettelijke stoffen en aktetassen met geïnstalleerde alarmapparatuur. Uit veiligheidsredenen kunnen andere beperkingen gelden. Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij.