Indien jij of een andere passagier een blindengeleidehond nodig hebben, dan kun je deze mee te nemen aan boord. Dit dient echter, in het belang van de andere passagiers, te gebeuren onder bepaalde voorwaarden.

Je blindengeleidehond, tezamen met container en voedsel, zullen gratis meegenomen worden bovenop de normale toegestane bagage.

 

Om van deze service gebruik te kunnen maken, vragen wij je vriendelijk om minimaal 72 uur voor vertrek een volledig ingevuld Aanvraagformulier naar onze Medische Helpdesk te sturen via [email protected]. Ons team zal je aanvraag beoordelen en je informeren over het meenemen van een hulphond aan boord .

Wij vragen je ook  je aanvraag uit te printen en mee te nemen op reis.

Bekijk onderstaande voorwaarden om er zeker van te zijn dat je de regels op de juist manier hanteert.

 

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op grond van artikel 8.9 van de Air Malta Algemene Vervoersvoorwaarden (Passagiers en Bagage) en zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr 1107/2006 [1]   en de interpretatieve richtlijnen [2]   uitgevaardigd op grond daarvan. Deze voorwaarden zijn onderhevig aan enige toepasselijke Europese of nationale wetgeving inzake het vervoer van dieren, waaronder, maar niet alleen beperkt tot, de Verordening [3]  ‘Paspoort voor Gezelschapsdieren’.


(1) Een Erkend Geleidehond, die speciaal is opgeleid om een gehandicapte of een persoon met beperkte mobiliteit te begeleiden, kan in de cabine van het vliegtuig, onder de volgende bepalingen, kosteloos worden vervoerd: 

(a) De Geleidehond moet speciaal voor deze functie zijn getraind, geëvalueerd en geaccrediteerd door een organisatie die voldoet aan de volledige criteria voor lidmaatschap van de International Guide Dog Federation of Assistence Dog International, het accreditatieorgaan voor hulphonden wereldwijd.

(b) De volgende typen van Erkende Geleidehonden, in elk geval aangetoond door middel van een officieel certificaat van goedkeuring, worden aan boord geaccepteerd, onderhevig aan de hieronder gestelde voorwaarden:

i. Blindegeleidehonden – zij begeleiden blinden en slechtzienden;
ii. Dovegeleidehonden – zij begeleiden doven en slechthorenden;
iii. Hulphonden – zij begeleiden personen met een beperking of een beperkte mobiliteit anders dan een visuele of auditieve beperking. Zij kunnen worden opgeleid om met mensen te werken die gebruik maken van een mechanische danwel handmatige rolstoel, die balans problemen ondervinden, die lijden aan een vorm van autisme, die acute aandacht of verzorging nodig hebben, die verzorging nodig hebben op grond van andere medische problemen, zoals een lage bloedsuikerspiegel of psychiatrische klachten.

(c) Andere honden, die niet voldoen aan de criteria opgesteld door de Assistance Dog International, zullen, tenzij ze voldoen aan de criteria van ‘huisdieren vervoerd in de reizigerscabine’, worden verplicht om te reizen in het ruim, tegen de daartoe geldende tarieven. De Geleidehond moet behoren tot de reizende gehandicapte of de persoon met beperkte mobiliteit.

(2) Een verzoek voor het vervoer van een Geleidehond in de cabine, moet ten minste 48 uur vóór de aangekondigde vertrektijd van de vlucht worden gedaan bij het Air Malta Call Centrum. In het geval van vluchten van / naar het Verenigd Koninkrijk, is een periode van pre-kennisgeving van 7 dagen nodig. Deze kennisgeving geldt ook voor de terugvlucht, als de heenvlucht en de terugvlucht zijn aangegaan met Air Malta. Dit is nodig om de juiste ondersteuning te garanderen.

(3) Het aantal geaccepteerde Geleidehonden in de cabine is beperkt. Neem contact op met Air Malta voor verdere assistentie. Geleidehonden worden geaccepteerd op een first-come-first-served basis. Elke hond, inclusief ‘Huisdieren in reizigerscabine’, zal normaal worden ondergebracht met een minimum van 10 rijen afstand van elkaar. Ze zullen niet worden geplaatst in dezelfde rij als een kind, tenzij ze op reis zijn in dezelfde groep.

(4) De eigenaar moet in het bezit zijn van een geleidehondentuig, alsmede ander materiaal of kleding met een logo dat de hond identificeert als een Geleidehond, en een vochtabsorberende mat danwel alle benodigde documentatie, die van tevoren beschikbaar moet zijn, om bevestiging van de reservering te bewerkstelligen. De Geleidehond dient aan alle normen te voldoen, zoals uiteengezet in de minimumnormen voor ADI Geleidehonden in het openbaar. 

(5) De eigenaar dient ervoor te zorgen dat de Geleidehond schoon en goed onderhouden is en geen onaangename geur heeft. Om te mogen reizen in de cabine is het verplicht dat de hond gehoorzaam is en zich naar behoren gedraagt (dwz niet blaffen, grommen, op mensen of andere dieren springen of het bevuilen van het incheckgebied alsmede de cabine op een manier die niet de gezondheid of de sanitaire voorziening  op de vlucht zal bevorderen). Als het dier zich misdraagt kan de eigenaar worden verzocht de muilkorf tijdens de reis op te zetten of het kan de toegang worden ontzegd tot het vliegtuig (indien er een kennel beschikbaar is), of het vervoer kan geheel worden geweigerd. (Daarom moet een muilkorf beschikbaar worden gesteld door de eigenaar).

(6) Vervoer van Geleidehonden in de cabine kan niet worden toegestaan op routes die niet de goedkeuring van de bevoegde autoriteit hebben op zowel de luchthaven van vertrek, de luchthaven van aankomst en, indien van toepassing, op de luchthaven van een tussenstop (tenzij de passagier van boord zal gaan op het eerste gedeelte en aan boord zal gaan bij het laatste gedeelte). Passagiers begeleidt door een Geleidehond reizend naar of van Malta dienen het veterinair bureau in Malta vooraf te informeren over hun aankomst. Vervoer van Geleidehonden naar het Verenigd Koninkrijk wordt voorgeschreven door DEFRA.

(7) Air Malta heeft geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de Geleidehond voor het niet in het bezit hebben van alle benodigde uitreis-, binnenkomst-, gezondheids- en andere documenten met betrekking tot de toegang van het dier in of doorreizen door een land, staat of gebied. (ook in het geval van een omleiding en stop naar een luchthaven in een andere staat). De persoon begeleidt door de Geleidehond moet Air Malta vergoeden voor eventuele boetes, verliezen of schulden die redelijkerwijze zijn opgelegd of opgelopen door Air Malta.

(8) Air Malta behoudt zich het recht voor om vervoer van Geleidehonden in de cabine te weigeren om zo aan de toepasselijke wettelijke veiligheidseisen te voldoen, opgelegd door de wet, de bevoegde autoriteiten of door Air Malta, of waarbij de grootte en de configuratie van het vliegtuig het vervoer van de Geleidehond in de cabine fysiek onmogelijk maakt. Mocht een dergelijke omstandigheid zich voordoen, dan zal Air Malta een aanvaardbaar alternatief voorstellen aan de passagier in kwestie, waarbij de Geleidehond in de laadruimte zal worden vervoerd. Anders zal de passagier het recht op terugbetaling of een andere vlucht op een andere dienst uitgevoerd door Air Malta worden aangeboden. Het recht op de optie van een retourvlucht of re-routing is afhankelijk van het voldoen aan alle veiligheid, juridische en documentaire vereisten.

(9) Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op vluchten uitgevoerd door Air Malta.

(10) De bovengenoemde voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd met of zonder kennisgeving en Air Malta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze veranderingen. Air Malta behoudt zich ook het recht voor deze algemene voorwaarden te interpreteren en van toepassing te verklaren. In elk geval zijn de interpretaties en toepassingen van Air Malta beslissend.

 

[1]Verordening (EG) N° 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen
[2]  Interpretatieve richtlijnenop de van  toepassing zijnde Verordening (EG) nr N° 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen
[3]  Verordening (EG) nr 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot wijziging van Richtlijn 92/65 / EEG van de Raad