Algemene informatie

Air Malta hecht veel waarde aan het respecteren van uw privacy en het beschermen van uw persoonlijke gegevens.

In dit Privacybeleid (dit ‘Beleid’) verwijst ‘Air Malta’, ‘wij’, ‘ons of ‘onze’ naar Air Malta plc. (een onderneming opgericht in Malta, met registratienummer C-2685, en hoofdvestigingen in Sky Parks Business Center, Level 2, Malta International Airport, LQA 4000. Malta); ‘U’ of ‘uw’ verwijst naar u, de persoon, die aan ons persoonlijke gegevens verstrekt; en, ‘persoonsgegevens’ heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 4 van Algemene Verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, die van toepassing is vanaf 25 mei 2018 (‘AVG’) .

Alle door ons verkregen persoonlijke gegevens worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met dit Beleid, met de Maltese Wet Bescherming Persoonsgegevens (hoofdstuk 440 van de Maltese wet) zoals gewijzigd en van toepassing (‘Wbp’) en de AVG. Air Malta plc. wordt beschouwd als gegevenscontroller voor doeleinden van de Wbp en AVG.

Wanneer we u vragen om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen in overeenstemming met dit Beleid worden gebruikt. Dit Beleid is van toepassing op persoonlijke gegevens over u, die we verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken in verband met uw relatie met ons als klant of potentiële klant, inclusief wanneer u met ons reist of onze andere diensten gebruikt, onze websites of mobiele apps gebruikt, service agenten of callcenters en gebruik maakt van onze diensten via derden (zoals agenten en andere vervoerders). Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden van uw persoonlijke gegevens, wanneer dergelijk gebruik is toegestaan ​​voor hun eigen doeleinden en u dient hun privacybeleid te raadplegen voor meer informatie.

Dit Beleid is van kracht vanaf de hieronder vermelde ‘ingangsdatum’. We behouden ons het recht voor om dit Beleid te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. Als we besluiten ons Privacybeleid te wijzigen, werken we de wijzigingsdatum van het Privacybeleid hieronder bij en vragen we u de wijzigingen te lezen en te accepteren.

Uw voortdurende toegang tot of gebruik van een van onze diensten of producten of uw aankoop van een van onze diensten of producten na elke wijziging van dit Beleid vormt instemming met dergelijke wijzigingen of aanpassingen.

Lees dit Beleid zorgvuldig door, aangezien uw toegang tot, aankoop van of gebruik van onze diensten of producten uw aanvaarding van alle in dit Beleid beschreven voorwaarden en praktijken inhoudt, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen, gebruiken, verwerken en vrijgeven van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Beleid. Maak geen gebruik van onze diensten of producten of koop geen van onze diensten of producten wanneer u het niet eens bent met enig deel van dit Beleid.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Beleid of de uitvoering ervan, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op [email protected] .of op Air Malta, Level 2, Sky Parks Business Center, Malta International Airport, LQA4000. Malta.

Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u, over uw reisarrangementen, over hoe u onze diensten en producten gebruikt en over hoe u onze websites, callcenters en mobiele toepassingen gebruikt.  Dergelijke persoonlijke gegevens, die zo worden verzameld omvatten zonder beperking:

•        uw voor- en achternaam;

•        Contactgegevens inclusief adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer;

•        uw geboortedatum, nationaliteit en paspoortinformatie, wanneer u een vlucht bij ons boekt;

•        Persoonlijke beschrijving en foto (inclusief paspoort en andere identificatiedocumenten), wanneer u een vlucht bij ons boekt;

•        Persoonlijke smaak (bijv. eten en drinken) en dieetwensen;

•        Medische toestand (o.a. allergieën voor cateringdoeleinden en handicaps);

•        Informatie over uw reisarrangementen, zoals details van uw boekingen, reisroute, details van eventuele aanvullende assistentie, die u nodig heeft en andere informatie met betrekking tot uw reis bij ons.

•        Informatie over de services, die we in het verleden aan u hebben geleverd, inclusief uw eerdere reisarrangementen, zoals vluchten en andere boekingen en aanverwante zaken, zoals upgrades, enzovoort.

•        Informatie over uw gebruik van onze websites, callcenters en mobiele applicaties, inclusief informatie over welke pagina's u bekijkt;

•        Informatie over interacties, die u hebt met ons en onze medewerkers;

•        informatie om onze diensten te verbeteren, onze administratieve doeleinden te vervullen en onze zakelijke belangen te beschermen, waaronder: boekhouding, facturering en audit, krediet- of andere betaalkaartverificatie, fraude screening (inclusief informatie zoals ontvangen van externe banken en andere kredietinstellingen en kredietbeoordelingsinstellingen) veiligheid, beveiliging en juridische doeleinden, statistische en marketinganalyse, systeemtests, onderhoud en ontwikkeling; en

•        Overige informatie, die door ons kan worden gevraagd om verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons en / of om klantonderzoeken en / of aanbiedingen uit te voeren.

Deze persoonlijke gegevens kunnen informatie bevatten, die u ons rechtstreeks verstrekt, of via bedrijven of agenten, waarmee wij samenwerken, evenals informatie die wij verzamelen wanneer u onze producten of diensten gebruikt.

Wanneer, en waarom, verzamelen we 'gevoelige persoonlijke gegevens'?

Bepaalde categorieën persoonlijke gegevens, zoals die over ras, etniciteit, religie of gezondheid, worden beschouwd als 'gevoelige persoonlijke gegevens' vallend onder de Wbp en de AVG. Over het algemeen proberen we de omstandigheden te beperken, waarin we gevoelige persoonsgegevens verwerken. Dit kan echter af en toe voorkomen omdat:

•        u om specifieke medische assistentie van ons en / of een luchthavenexploitant hebt gevraagd, zoals rolstoelhulp of zuurstof, of,

•        u heeft toestemming van ons gevraagd om met een medische aandoening te vliegen of omdat u zwanger bent, of,

•        u anderszins hebt gekozen om dergelijke informatie aan ons te verstrekken (of aan een derde partij zoals de agent of makelaar via wie u uw boeking heeft gedaan). Daarnaast hebt u wellicht andere verzoeken gedaan in verband met het maken van uw reisarrangementen, die mogelijk kunnen worden opgevat als ‘gevoelige persoonlijke gegevens’. Als u bijvoorbeeld een bepaald type speciale maaltijd aanvraagt, kan dit betekenen of suggereren dat u bepaalde religieuze overtuigingen heeft of een bepaalde medische aandoening heeft.

Door persoonlijke gegevens te verstrekken die 'gevoelige persoonlijke gegevens' zijn of zouden kunnen zijn, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het feit dat we deze persoonlijke gegevens, zoals beschreven in dit Beleid, mogen verzamelen, gebruiken, delen met derden en deze gegevens buiten de Europese Economische Ruimte mogen overdragen.

Als u uw toestemming intrekt, betekent dit dat we niet in staat zullen zijn om alle of delen van de producten of diensten te leveren, die u ons hebt gevraagd. Houd er rekening mee dat u onder deze omstandigheden uw betaalde bedragen niet kunt annuleren of ontvangen.

Waar gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor?

We bewaren, hanteren, verzenden en verwerken over het algemeen persoonsgegevens om u de beste service te bieden en in het bijzonder om de volgende redenen:

•        We zullen de persoonlijke gegevens moeten gebruiken om aan uw verzoek te voldoen en uw vlucht te verzorgen als u ervoor kiest om met ons te vliegen. Dit omvat het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan relevante autoriteiten zoals paspoortcontrole en grensagentschappen en, indien van toepassing, relevante politie- en douaneautoriteiten. We kunnen ook contact met u opnemen als we vragen hebben over uw verzoek;

•        Het beantwoorden van algemene vragen die u van tijd tot tijd hebt onze diensten;

•        Om ervoor te zorgen dat u of een passagier niet het onderwerp of doel is van enige economische of handelsstrafwet of -verordening of reisverbod;

•        Ten behoeve van boekhouding en facturering, immigratie en douanecontrole, gezondheid en veiligheid, beveiliging en wettelijke naleving;

•        Om verplichtingen uit te voeren en / of rechten af ​​te dwingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons;

•        Voor interne registratie en het algemene beheer van uw administratie door ons;

•        Om veiligheidsredenen om uw persoonlijke gegevens, die door ons worden bewaard en / of verwerkt, te beschermen;

•        Voor het trainen van onze medewerkers met betrekking tot het leveren van onze service en producten aan u;

•        Voor statistische analyses;

•        Om onze producten en diensten te verbeteren;

•        Voor onze algemene marketingdoeleinden, waarbij u ons hebt laten weten dat u toestemming geeft om informatie over ons en onze diensten, producten en aanbiedingen te ontvangen;

•        Van tijd tot tijd kunnen we uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor feedback over onze diensten en externe leveranciersdiensten om ons te helpen bij hun verbetering en ontwikkeling.

Onverminderd het voorgaande:

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw reisarrangementen te verwezenlijken en om de diensten te leveren waar u om hebt gevraagd. Dit kan het verwerken van informatie over reisarrangementen omvatten, die niet door ons worden geleverd, maar die toch deel uitmaken van uw algemene reis, zoals details over uw regelingen op luchthavens en douane- en immigratieformaliteiten.

Houd er ook rekening mee dat op sommige luchthavens waar we actief zijn, gezichtsherkenning en gerelateerde biometrische technologie wordt gebruikt om het instappen door passagiers te vergemakkelijken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om diensten aan te bieden, die op uw behoeften zijn afgestemd en u zo persoonlijker te benaderen, bijvoorbeeld:

•        om berichten en informatie te bezorgen, waarvan wij denken dat ze relevant zijn en die voor u van belang kunnen zijn, voorafgaand aan, tijdens en na uw reis met ons

•        om uw reiservaring te personaliseren en aan te passen

We kunnen uw persoonlijke gegevens, inclusief uw aankoopgeschiedenis, voor administratieve doeleinden gebruiken en behouden, zoals bijvoorbeeld boekhouding en facturering, auditing, krediet- of andere verificatie van betaalkaarten, fraudeonderzoek (inclusief het gebruik van zoekopdrachten naar kredietreferentieagentschappen). en betaalkaartvaliditeitscontroles), immigratie en douanecontrole, veiligheid, beveiliging, gezondheid, administratieve en wettelijke doeleinden en systeemtests, onderhoud en ontwikkeling.

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan een derde partij, die alle of grotendeels alle activa verwerft.

We kunnen sommige van uw persoonlijke gegevens ook delen met, of uw persoonlijke gegevens verkrijgen van, de volgende categorieën van derden:

•        Luchthavens, overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties en regelgevende instanties, wanneer dit nodig is om u naar uw bestemming te brengen of wettelijk verplicht is. Voor specifieke reisroutes zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om aan grenscontrolebureaus informatie te verstrekken, die betrekking heeft op uw reisdocumenten en uw reisroute.

•        Reisbureaus of andere bedrijven waarmee u uw Air Malta-vluchten boekt

•        Leveranciers, die aan ons diensten verlenen om ons te helpen onze onderneming te runnen en onze diensten en uw klantenervaring te verbeteren. Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens delen met de bedrijven, die gronddiensten voor ons verrichten aan de luchthavens waar wij actief zijn. We kunnen uw informatie ook bekendmaken aan ons contactcentrum of de bedrijven die ons helpen uw feedback over onze services te verkrijgen. Bij Air Malta selecteren wij zeer zorgvuldig onze leveranciers, die namens u uw persoonlijke gegevens verwerken en eisen dat zij voldoen aan hoge beveiligingsnormen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

•        Credit- en betaalkaartmaatschappijen, Air Malta deelt sommige van uw persoonlijke gegevens, waaronder informatie over uw betaalwijze en vluchtboeking, met het creditcard- of betaalkaartbedrijf dat de kaart heeft uitgegeven, die u hebt gebruikt bij het maken van uw boeking. Om de veiligheid van uw transacties te garanderen en frauduleuze transacties te voorkomen of te detecteren, kunnen we uw informatie ook delen met onze fraudecontrolepartner.

•        Onze partners, die reisgerelateerde producten en diensten aanbieden op onze website, aanbiedingen promoten of wedstrijden co-organiseren op onze website. Van tijd tot tijd stellen we bepaalde aanbiedingen van derden beschikbaar via onze website of publiceren we wedstrijden, die mede door derden worden georganiseerd. Als u ervoor kiest om producten of diensten, die op onze websites worden aangeboden door derden (bijvoorbeeld autoverhuur) te kopen, aanbiedingen te accepteren of deel te nemen aan een wedstrijd, kunnen sommige van uw persoonlijke gegevens, zoals uw contactgegevens en uw factuurgegevens, direct worden verzameld door of bekendgemaakt aan die derde partij.

Bovendien, kan uw informatie worden verzameld door of overgedragen worden aan onze Partners, wanneer u hun producten of diensten koopt. Zorg ervoor dat u het relevante privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van deze partners doorneemt, voordat u hun goederen of diensten koopt, hun websites, apps of services gebruikt of persoonlijke gegevens aan hen verstrekt.

In aanvulling op de hierboven genoemde partijen, kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven, wanneer dit wordt vereist door de wet van een rechtsgebied waaraan Air Malta mogelijk is onderworpen.

Air Malta en andere luchtvaartmaatschappijen zijn in diverse landen wettelijk verplicht om grenscontrolebureaus en andere overheidsinstanties toegang te verlenen tot boekings- en reisinformatie en andere persoonlijke gegevens (inclusief gegevens verkregen uit officiële foto-identificatiedocumenten). Daarom kunnen alle gegevens, die we over u hebben en over uw reisarrangementen worden bekendgemaakt aan de douane, immigratie en openbare autoriteiten van elk land op uw reisroute.

Bovendien vereisen de wetten in verschillende landen dat Air Malta en andere luchtvaartmaatschappijen paspoort en bijbehorende informatie verzamelen voor alle passagiers, voorafgaand aan reizen naar of vanuit die landen. Indien nodig zal Air Malta deze informatie verstrekken aan de relevante douane- en immigratieautoriteiten.

Wanneer verzamelen we persoonlijke gegevens over u?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u, wanneer u onze diensten of producten gebruikt (hetzij rechtstreeks door ons of door een ander bedrijf of een andere agent), wanneer u met ons reist, en wanneer u onze website, callcenters of mobiele toepassingen gebruikt. Hieronder volgen voorbeelden van wanneer we persoonlijke gegevens over u verzamelen:

•        wanneer u boekt of zoekt naar een vlucht of andere producten of diensten op onze website of mobiele applicaties;

•        wanneer u boekt of zoekt naar een vlucht of andere producten of diensten via onze andere verkoopkanalen, zoals via een reisagent

•        wanneer u contact opneemt met onze callcenters of servicemedewerkers of verkopers

•        wanneer u met ons reist en luchthavens gebruikt waar wij actief zijn

•        als u loungefaciliteiten gebruikt die door ons of onze agenten zijn verstrekt

•        als u onze entertainment- en communicatieservices tijdens de vlucht gebruikt

•        als u een klantenonderzoek uitvoert of ons feedback geeft

•        als u deelneemt aan een wedstrijd of zich aanmeldt voor een promotie

•        als u ervoor kiest om met ons in contact te treden via sociale media, zoals Facebook.

Aanvullend kunnen wij persoonlijke gegevens over u van derden ontvangen, zoals:

•        door ons gecontracteerde bedrijven om u diensten te verlenen

•        bedrijven, die betrokken zijn bij uw reisplannen, inclusief relevante luchthavenexploitanten en douane- en immigratieautoriteiten

•        bedrijven (bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven en hotels), die deelnemen aan onze programma's

Hoe we cookies gebruiken

Om onze services te verbeteren, om u relevantere content te bieden en om te analyseren hoe bezoekers onze website en app gebruiken, kunnen we technologieën gebruiken, zoals cookies, pixels of trackingsoftware. Houd er rekening mee dat we u in de meeste gevallen niet kunnen identificeren met de informatie, die we via deze technologieën verzamelen.

Wij gebruiken bijvoorbeeld software om klantpatronen en website-gebruik te volgen om ons te helpen bij het ontwikkelen van het ontwerp en de lay-out van de website om zo de bezoekerservaring op onze website te verbeteren. Deze software stelt ons niet in staat om persoonlijke gegevens te verzamelen. Om bovendien te begrijpen hoe onze klanten omgaan met de e-mails en de inhoud die we versturen, gebruiken we pixels die ons in staat stellen te weten of de e-mails, die we verzenden worden geopend of dat de inhoud van onze e-mails in tekst- of html-vorm wordt weergegeven .

We gebruiken ook cookies op onze website, mobiele app of in onze e-mails. Cookies zijn kleine stukjes informatie, die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Ze stellen u in staat om op onze website of app te navigeren en ons in staat functies te bieden, zoals het onthouden van aspecten van uw laatste vluchtzoekopdracht om latere zoekopdrachten sneller te laten verlopen. U kunt cookies verwijderen als u dat wenst; terwijl bepaalde cookies nodig zijn voor het bekijken en navigeren op onze website of app, zijn de meeste functies nog steeds toegankelijk zonder cookies.

Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe u deze kunt verwijderen.

Wanneer sturen we u marketingcommunicatie?

U kunt marketingcommunicatie van ons ontvangen als u zich heeft aangemeld om dergelijk materiaal te ontvangen.

We kunnen derden gebruiken om namens ons marketingcommunicatie te verzenden. Als we ooit een derde partij toestemming willen geven om u direct marketing te sturen die geen verband houdt met Air Malta, zullen wij eerst uw toestemming vragen, voordat wij uw gegevens met hen delen.

Wanneer u eerder hebt ingestemd met het gebruik van uw informatie voor directmarketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door uw voorkeuren te wijzigen, u af te melden of door ons te schrijven op [email protected]

Beveiliging, opslag en overdracht

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens te allen tijde veilig zijn. We beschikken over geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de persoonlijke gegevens, die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Al onze werknemers en leveranciers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en / of die betrokken zijn bij de verwerking van die gegevens, zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren. Als u bijvoorbeeld passagier bent van een vlucht, die door ons wordt geëxploiteerd, kunt u er zeker van zijn dat geen van onze bemanningen een foto van u zal maken terwijl u in het vliegtuig zit en de foto vervolgens op sociale media uploadt of op een andere manier openbaar maakt dat u met ons vliegtuig vliegt, of vertrouwelijke informatie van u openbaar maakt, waarvan zij kennis nemen tijdens uw vlucht (in elk geval, tenzij openbaarmaking vereist is om welke reden dan ook uiteengezet in dit Beleid).

Uw persoonlijke gegevens worden door onze systemen opgeslagen en verwerkt en kunnen ook worden opgeslagen en verwerkt door systemen van een door ons aangewezen externe verwerker(s). De persoonlijke gegevens, die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan ook worden verwerkt door werknemers buiten de EER die voor ons werken of voor een van onze leveranciers. Dergelijke werknemers kunnen onder meer betrokken zijn bij het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen ondernemen, die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming zijn met dit Beleid, de Wbp en AVG (voor zover van toepassing), alle toepasselijke Europese regelgeving en alle wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing op Air Malta. We zullen er ook voor zorgen dat er een schriftelijke overeenkomst tussen ons en elk dergelijk bedrijf bestaat, die verplichtingen inzake gegevensbescherming bevat, die niet minder belastend zijn dan die uiteengezet in dit Beleid, de Wbp en de AVG, om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig voor het doel, waarvoor deze wordt verwerkt. Als u bijvoorbeeld een vlucht bij ons boekt, bewaren wij de informatie met betrekking tot uw boeking, zodat we de specifieke reisarrangementen, die u heeft gedaan, kunnen nakomen en daarna behouden wij de informatie gedurende een periode, die ons in staat stelt om te handelen of te reageren naar aanleiding van klachten, vragen of opmerkingen met betrekking tot de boeking. De informatie kan ook worden bewaard, zodat we uw ervaring met ons kunnen blijven verbeteren en ervoor kunnen zorgen dat u loyaliteitsbeloningen ontvangt, die aan u zijn verschuldigd.

We zullen de informatie, die we hebben actief beoordelen en deze veilig verwijderen, of in sommige gevallen wordt de informatie anoniem gemaakt, wanneer er geen wettelijke, zakelijke of klantbehoefte meer is om deze te behouden

Overdracht van informatie via internet

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens, die naar onze Diensten worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen

Links naar websites van derden

Onze websites, online diensten en mobiele applicaties kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites en eventuele diensten, die via hen toegankelijk zijn hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit Beleid of voor persoonlijke gegevens, die mogelijk worden verzameld via deze websites of diensten. U wordt geadviseerd om dit Beleid te controleren, voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites stuurt of deze services gebruikt.

Telefoongesprekken

We kunnen telefoongesprekken volgen of opnemen om uw veiligheid en die van ons te verbeteren, zodat we in staat zijn om klachten efficiënt af te handelen, onze klantenservice te verbeteren en te gebruiken voor trainingsdoeleinden voor medewerkers. Als uw telefoongesprek met ons wordt opgenomen, ontvangt u een bericht hierover voorafgaand aan het begin van uw gesprek met ons.

Informatie verstrekken over iemand anders

Als u ons persoonlijke gegevens over iemand anders verstrekt, bevestigt u dat zij u hebben aangesteld om voor hen op te treden, toestemming te geven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens en dat u hen hebt geïnformeerd over onze identiteit, dit Beleid en de doeleinden (zoals uiteengezet in dit Beleid) waarvoor hun persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt.

Hoe u uw persoonlijke gegevens kunt bekijken, beoordelen, overdragen en verwijderen

We zullen uw persoonlijke gegevens ter beschikking stellen voor beoordeling na eenvoudig verzoek van u. Als u ons vertelt dat de persoonlijke gegevens, die wij over u bewaren onjuist zijn of op ongepaste wijze worden gebruikt, zullen wij dergelijke persoonlijke gegevens corrigeren, bijwerken of verwijderen. U hebt ook andere rechten, zoals het recht om bij ons om verwijdering van persoonsgegevens of portabiliteit van persoonlijke gegevens of beperking van verwerking of bezwaar tegen verwerking te verzoeken. Voor informatie over hoe u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens en voor het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Klacht, toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de aanvaarding, interpretatie of naleving van dit Beleid valt onder de exclusieve jurisdictie van het bevoegde Hof van Malta, dat de wetten van Malta zal toepassen; op voorwaarde echter dat:

1. enig geschil met betrekking tot Air Malta valt onder de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank van Malta, die de wetten van Malta zal toepassen; en,

2. als dit Beleid door verwijzing wordt opgenomen in een contract met een eigen rechtskeuze en jurisdictie, dan zal elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de aanvaarding, interpretatie of naleving van dit Beleid aan het rechtsgebied worden voorgelegd, en onderworpen zijn aan de geldende wet van dat contract.

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Overige informatie

Nadere details over uw rechten zijn toegankelijk op de website van ‘Malta Office of the Information and Data Protection Commissioner’ op: https://idpc.gov.mt

en op de website van de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/justice/data-rotection/individuals/rights/index_en.htm