AIR MALTA is een geregistreerd handelsmerk van Air Malta plc. Elk gebruik van dit handelsmerk zonder de uitdrukkelijk geschreven toestemming van AIR MALTA, is ten strengste verboden. Alle rechten, inclusief de auteursrechten, in de inhoud van www.airmalta.com zijn het eigendom van of worden beheerd voor deze doeleinden door AIR MALTA. Door het bezoeken van de website van AIR MALTA stemt u ermee in dat u de inhoud alleen zult downloaden voor uw eigen, persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website te kopiëren, te verspreiden, te downloaden, op te slaan (op geen enkel medium), te verzenden, in het openbaar te tonen of af te spelen, op welke wijze dan ook aan te passen of te wijzigen, voor welk doeleinde ook, zonder voorafgaande geschreven toestemming van AIR MALTA. 

Toepasselijk recht

Alle juridische kwesties die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van AIR MALTA en de gerelateerde diensten, en alle vragen die hierop betrekking hebben, zullen worden behandeld in overeenstemming met de wetgeving van Malta.