Ivvjaġġar bl-Annimali Domestiċi

Aħna nafu sew kemm jistgħu jkunu importanti għalik l-annimali domestiċi tiegħek, allura għala ma teħodhomx miegħek meta tmur għal vaganza? Kemm jekk għandek annimal domestiku żgħir kif ukoll kbir, ħloqna sett ta’ linji gwida ddedikati biex inkunu ċerti li meta l-annimali domestiċi tiegħek jivvjaġġaw mal-Air Malta, ikunu siguri u komdi kemm jista’ jkun.
Għandek tliet għażliet biex iġġorr l-annimal domestiku tiegħek fuq it-titjiriet skedati tal-Air Malta:

 1. L-annimali domestiċi mġarra fil-kabina tal-passiġġieri (PETC)
 2. Annimali Domestiċi bħala Bagalja Rreġistrata (AVIH) 
 3. Annimali domestiċi fl-Istiva tal-merkanzija

1. Annimali domestiċi mġarra fil-kabina tal-passiġieri (PETC):

Inti mistieden biex iġġib miegħek il-qattus jew il-kelb żgħir tiegħek fil-kabina fuq it-titjiriet tagħna, sakemm dan ikun joqgħod komdu fil-kontenitur tiegħu taħt is-seat li jkun jinsab quddiemek mingħajr ma jimblokka l-passaġġ għall-kuridur ewlieni tal-ajruplan. L-annimal(i) domestiku/domestiċi tiegħek jista’/jistgħu jkun(u) jiżen/jiżnu sa 10 kgs, inkluż il-kontenitur. Jekk tippreferi din l-għażla, inti ġentilment mitlub iċċempel liċ-ċentru telefoniku tagħna fuq +356 2166 2211. 

Proċedura aġġornata għall-ġarr ta’ PETC fuq is-servizzi tagħna

 • Din il-proċedura hija applikabbli biss għal qtates u klieb żgħar u mhijiex applikabbli għal titjiriet lejn/mir-Renju Unit. 
 • L-annimali domestiċi jrid ikollhom tal-anqas tmien ġimgħat u jridu jkunu ġew miftuma għal tal-anqas ħamest ijiem. 
 • L-annimali domestiċi għandhom jinġarru f’kontenitur/trasportatur xieraq li jissodisfa l-istandard minimu għad-daqs, il-ventilazzjoni, is-saħħa, is-sanità u d-disinn għall-immanuvrar sigur u għandu jkollu qiegħ li ma jgħaddix ilma minnu (li ma jippermettix ċarċir). 
 • Jistgħu jinġarru sa żewġ annimali f’daqqa tal-istess speċi fl-istess kontenitur. 
 • Il-kontenitur għandu jkun kbir biżżejjed biex l-annimal(i) domestiku/domestiċi jkun(u) jista’/jistgħu jqum(u) bilwieqfa, idur(u) u jimtedd(u) b’mod sigur u b’mod komdu. L-ebda parti mill-annimal(i) domestiku/domestiċi ma għandha tkun barra mill-kontenitur. L-annimal domestiku għandu jkun żgħir biżżejjed biex joqgħod sew u b’mod komdu fil-kontenitur tiegħu taħt is-seat li jkun jinsab quddiem sidu. 
 • Il-kontenitur ma għandux ikun akbar minn 40 cm x 34 cm x 20 cm u għandu jkun jista’ jingħalaq. 
 • L-annimal(i) domestiku/domestiċi jista’/jistgħu jkun(u) jiżen/jiżnu sa 10 kg inkluż il-kontenitur. 
 • Veterinarju liċenzjat għandu jeżamina l-annimal domestiku fi żmien tliet ijiem qabel il-bidu tal-vjaġġ u jikkonferma, fit-taqsima xierqa tal-Passaport tal-Annimal Domestiku (Eżami Kliniku), li l-annimal huwa b’saħħtu u li jista’ jissaporti l-vjaġġ sad-destinazzjoni. 
 • Minorenni mhux akkumpanjati ma jistgħux iġorru annimal domestiku fil-kabina. 
 • Huwa permess biss kontenitur wieħed għal kull passiġġier, madankollu m’hemm ebda limitu għan-numru ta’ kontenituri li jistgħu jinġarru abbord. 
 • Il-kontenitur tal-annimal domestiku għandu jitqiegħed taħt is-seat li jkun jinsab quddiem sidu mingħajr ma jimblokka xi passaġġ ta’ xi persuna lejn il-kuritur tal-ajruplan. Dan għandu jibqa’ stivat b’mod xieraq tul il-perjodu kollu li l-ajruplan ikun qed jiċaqlaq fuq wiċċ l-ajruport u matul it-titjira kollha. 
 • L-annimal domestiku għandu jibqa’ fil-kontenitur għat-titjira kollha. 
 • L-annimal domestiku ma għandux jitqiegħed fuq il-ħoġor jew fuq seat tal-passiġġier. 
 • Għal raġunijiet ta’ sigurtà u sikurezza, passiġġier li jkun qed iġorr PETC ma jistax jiġi allokat seat maġenb ħruġ prinċipali jew minn fuq ġewnaħ u seats ristretti u ser jiġi allokat dejjem Seat ħdejn Tieqa. 

Tariffi għall-annimali domestiċi fil-kabina tal-passiġġieri: It-tariffi jinżammu baxxi biex b’hekk l-annimal domestiku tiegħek ikun jista’ jivvjaġġa bl-irħas prezz possibbli.Ħlas waħdieni ta'  €70.00 għal kull segment hija applikabbli għal kull kontejner li ġġorr fil-kabina.

2. Annimali Domestiċi bħala Bagalja Rreġistrata (AVIH)

Ibbukkjar tat-titjira tal-annimal domestiku tiegħek bħala Bagalja Checked-in miegħek: Huwa importanti li tirreġistra t-titjira/titjiriet tal-annimal domestiku tiegħek minn qabel sabiex ma jiġix miċħud fl-ajruport minħabba spazju limitat għall-ġarr tal-annimali domestiċi fuq l-ajruplan. Int ser tintalab tipprovdi l-informazzjoni li ġejja:

•    Il-Prenotazzjoni PNR tiegħek
•    L-isem u l-kunjom tal-passiġġier
•    Indirizz elettroniku
•    Numri tat-telefon
•    L-ajruport minn fejn ser titlaq u l-ajruport li ser tasal fih
•    AVIH – Dettalji tal-annimal domestiku eż. kelb, qattus
•    Il-piż tal-annimal domestiku u tal-gaġġa f’kilogrammi
•    Id-daqs tal-gaġġa Tul * Wisa’ * Għoli f’ċentimetri

Jekk jogħġbok, imla din il-formola u wieħed mir-rappreżentanti tagħna se jikkuntattjak lura. Ġentilment nitolbuk tagħmel ċert li għażilt l-annimal domestiku x-xieraq.

Tariffi: Il-ħlas għall-ġarr tal-Annimali domestiċi fil-forma ta’ bagalja kkontrollata akkumpanjata (AVIH) huwa skont ir-rati li ġejjin:

Kategorija

Piż

Ħlas

AVIH żgħir

1 - 10kg

€70

AVIH medju

11 - 20kg

€100

AVIH kbir

21 - 32kg

€150

 

Jekk jogħġbok innota li l-Annimali domestiċi ma jaqgħux taħt l-allowance tal-bagalji bla ħlas u jridu jitħallsu skont il-piż kollu tal-annimal u l-kaxxa tiegħu irrispettivament mill-intitolament tal-bagalji bla ħlas applikabbli.

Fl-Ajruport: 
Fid-data ta’ tluq tiegħek, sakemm l-annimal domestiku tiegħek ikun f’kontenitur xieraq, tista’ tgħaddih lill-Air Malta (jew l-aġent għall-immanuvrar fuq l-art tagħna) matul ir-reġistrazzjoni, flimkien mal-bqija tal-bagalji tiegħek (jekk ikollok), tal-anqas satejn qabel il-ħin skedat għat-tluq, li għandhom jinġarru fl-istiva tal-inġenju tal-ajru mit-tim iddedikat tagħna għall-immanuvrar fuq l-art. Jekk jogħġbok kun żgur li inti lest li tgħaddi d-dokumentazzjoni u ċ-ċertifikati kollha meħtieġa dwar l-annimal domestiku tiegħek, inkluż id-dokument ta’ referenza tal-prenotazzjoni mogħti mid-Dipartiment tal-Bejgħ tal-Merkanzija meta kont għamilt il-prenotazzjoni. Il-passiġġier imbagħad ser jakkumpanja l-annimali domestiċi tiegħek fiż-żona tal-immanuvrar tal-bagalji tqal fejn tim tal-immanuvrar iddedikat għandu jieħu ħsieb u jassigura s-sigurtà u l-kumdità tal-annimal domestiku tiegħek.

Mal-wasla fid-destinazzjoni tiegħek, tista’ tiġbor l-Annimal domestiku tiegħek, flimkien mal-bqija tal-bagalji tiegħek (jekk ikollok), mis-sala tal-wasliet tal-ajruport ta’ destinazzjoni tiegħek. Ajruporti differenti jaf joffru servizzi ta’ kunsinna differenti; xi wħud jaf jakkumpanjaw l-annimali domestiċi tul il-kanali differenti u mbagħad jipproċedu lejn iż-żona tal-ġbir tal-bagalji, oħrajn ser ikollhom l-annimali domestiċi kkunsinjati direttament fiż-żona tal-bagalji. Jekk jogħġbok kun żgur li inti lest li tgħaddi d-dokumentazzjoni u ċ-ċertifikati kollha meħtieġa lid-Dipartiment tad-Dwana, jekk tkun mitlub.

3. Annimal domestiku fl-Istiva tal-merkanzija

F’dawk ir-rotot fejn ma nistgħux nakkomodaw l-Annimal domestiku tiegħek bħala bagalja akkumpanjata jew fil-kabina tal-passiġġieri, għandek l-għażla li tibgħat l-Annimal domestiku tegħek bħala Merkanzija. F’dak il-każ, jekk jogħġbok ikkuntattja lid-Dipartiment tal-Bejgħ tal-Merkanzija fuq in-numru tat-telefown +356 22994444 jew lill-aġent tal-merkanzija tiegħek u dawn ser jiggwidawk matul il-proċess kollu. Naturalment, din l-għażla hija disponibbli fuq kwalunkwe rotta oħra jekk tkun tippreferi li tibgħat l-Annimal domestiku tiegħek bħala Merkanzija.

Tariffi għal Annimal domestiku fl-Istiva tal-merkanzija: Jekk jogħġbok ikkuntattja lid-Dipartiment tal-Bejgħ tal-Merkanzija għal aktar dettalji dwar il-prezzijiet.

Linji gwida ġenerali applikabbli għal kwalunkwe waħda mit-tliet għażliet: 

Il-passiġġieri ser ikunu limitati, f’termini ta’ numru u piż tal-annimali, mir-regolamenti IATA. Dawk il-passiġġieri li jixtiequ jivvjaġġaw mal-annimali domestiċi tagħhom jistgħu jagħmlu hekk soġġett għar-rekwiżiti li ġejjin, skont l-oriġini u d-destinazzjoni tal-vjaġġ tagħhom:

 1. Malta lejn Pajjiż tal-UE (minbarra r-Renju Unit): Il-passiġġieri issa ser ikunu jistgħu jirreġistraw l-annimali tagħhom f’titjira bħala bagalja żejda.
 2. Malta lejn ir-Renju Unit: Il-passiġġieri ser ikollhom jibbukkjaw l-annimali tagħhom fit-titjira bħala merkanzija.
 3. Malta lejn pajjiż mhux tal-UE (minbarra l-Libja, jew pajjiżi oħra b’restrizzjonijiet lokali): Il-passiġġieri issa ser ikunu jistgħu jirreġistraw l-annimali tagħhom f’titjira bħala bagalja żejda.
 4. Malta lejn il-Libja, jew pajjiżi oħra b’restrizzjonijiet lokali: Il-passiġġieri ser ikollhom jibbukkjaw l-annimali tagħhom fit-titjira bħala merkanzija.
 5. Kwalunkwe Pajjiż tal-UE (minbarra r-Renju Unit) lejn Malta: Il-passiġġieri issa ser ikunu jistgħu jirreġistraw l-annimali tagħhom f’titjira bħala bagalja żejda.
 6. Ir-Renju Unit lejn Malta: Il-passiġġieri ser ikollhom jibbukkjaw l-annimali tagħhom fit-titjira bħala merkanzija.
 7. Pajjiż mhux tal-UE lejn Malta: Il-passiġġieri ser ikollhom jibbukkjaw l-annimali tagħhom bħala merkanzija, peress li l-annimali ser ikunu taħt kwarantina.
 8. Tgħaddi minn Malta: Mhuwiex permess li l-annimali domestiċi jgħaddu minn Malta.

Responsabbiltajiet tal-passiġġier: Il-passiġġieri huma responsabbli biex jissodisfaw il-kriterji li ġejjin meta jittrasportaw l-annimali domestiċi:

 • Il-forniment ta’ kontenitur xieraq biex jiġi żgurat it-trasport sigur u komdu tal-annimal domestiku.
 • Il-forniment ta dokumentazzjoni xierqa għas-saħħa, id-dħul u t-trasferiment għall-pajjiżi kollha tul ir-rotta. 

Dokumentazzjoni meħtieġa: Ġeneralment, huwa meħtieġ passaport tal-annimal domestiku għall-ivvjaġġar bl-ajru. Dettalji sħaħ jistgħu jitniżżlu minn hawnhekk
Veterinarju liċenzjat għandu jeżamina l-annimal domestiku qabel l-ivvjaġġar u joħroġ il-passaport tal-annimal domestiku li jiċċertifika li l-annimal huwa b’saħħtu, mhuwiex offensiv u perikoluż, kif ukoll mingħajr riħa.

Meta ddaħħal annimali domestiċi f’Malta, trid tagħmel appuntament mat-Taqsima tar-Regolamentazzjoni tal-Agrikoltura u s-Sajd fuq in-numru tat-telefown +356 21650393 (matul il-ħinijiet tal-uffiċċju) jew bl-email [email protected] fejn tagħti n-numru tat-titjira, id-data u l-ħin tal-wasla, għal spezzjoni qabel ir-rilaxx tal-annimali domestiku.

Jekk qed tivvjaġġa lejn destinazzjoni oħra, jekk jogħġbok kun żgur li tiffamiljarizza ruħek mar-regoli ta’ importazzjoni tal-annimali domestiċi tal-pajjiż.

Kontenituri aċċettabbli: L-annimal domestiku tiegħek għandu jinġarr f’kontenitur/trasportatur xieraq li jilħaq l-istandard minimu għad-daqs, il-ventilazzjoni, is-saħħa, is-sanità u d-disinn għall-immanuvrar sigur u għandu jkollu qiegħ li ma jgħaddix ilma minnu (li ma jippermettix ċarċir). Tista’ ġġorr sa żewġ annimali tal-istess speċi fl-istess kontenitur. 
Huwa importanti li tixtri l-kontenitur bid-daqs tajjeb għall-annimal tiegħek. Il-linji tal-ajru jużaw l-indikazzjonijiet li ġejjin biex jiżguraw li l-annimal ikollu biżzejjed spazju biex idur b’mod normali meta jkun bilwieqfa, biex iqum biliwieqfa u joqgħod bilqiegħda dritt, u biex idur f’pożizzjoni naturali.                                                   


Rifużjonijiet/Bidliet fil-Biljetti: Jekk l-annimal domestiku tiegħek ma jkunx jista’ jiġi akkomodat fit-titjira/titjiriet u d-data/dati li għażilt u bbukkjajt l-Annimal domestiku tiegħek, kif indikat fit-taqsima “Kif tibbukkja t-titjira tal-annimal domestiku tiegħek", allura tista’ jew tingħata l-flus lura għall-biljett tiegħek jew inkella tibdel id-data mingħajr l-ebda ħlas żejjed.

Kundizzjonijiet Ġenerali Oħrajn

 1. Jekk l-itinerarju tiegħek jinvolvi vjaġġi fuq linji tal-ajru li mhumiex l-Air Malta, anki f’każ li l-linja tal-ajru l-oħra tkun qed taqsam il-kodiċi mal-Air Malta u tkun operata minn operatur ieħor, dejjem ikun jaqbel li tiċċekkja mal-Airmalta qabel ma tirriżerva f’każ li jkun beħsiebek tieħu annimal domestiku miegħek peress li, f’ċerti każijiet, dawn it-talbiet ikunu jistgħu jintlaqgħu biss meta tirriżerva direttament mal-linja tal-ajru operatorja.
 2. Il-klijenti li jivvjaġġaw bl-annimali domestiċi tagħhom għandhom jirrreġistraw fl-ajruport, u mhux online. Jekk jogħġbok irrapporta mal-bank tar-reġistrazzjoni tal-anqas satejn qabel il-ħin skedat għat-tluq tat-titjira tiegħek.
 3. Il-klieb gwida huma aċċettati fil-kabina tal-passiġġieri mingħajr ħlas. Aktar dettalji huma disponibbli hawnhekk.

Huwa rakkomandat li l-passiġġieri li jivvjaġġaw bl-annimali domestiċi tagħhom, iżuru l-websajts li ġejjin għal aktar informazzjoni:
• Lejn, minn jew fi ħdan l-Unjoni Ewropea: aqra r-Regolament tal-Kummissjoni Ewropea 
• Lejn ir-Renju Unit (li huwa possibbli biss permezz tal-Merkanzija KLM tal-AIR FRANCE): żur id-Dipartiment għall-Ambjent, l-Ikel u l-Affarijiet Rurali tar-Renju Unit 
• Bejn pajjiżi oħra: żur IATA.

1