Aħna Nirrapportaw dwar il-Progress Tagħna - Rapporti Annwali

L-Air Malta tippubblika r-riżultati finanzjarji u r-rapporti annwali kollha tagħha. Fuq din il-paġna, tista' taqra aktar dwar ir-rendiment finanzjarju u l-prestazzjoni tagħna.

Id-dikjarazzjonijiet finanzjarji ta' Air Malta plc huma inklużi fir-Rapport Annwali u fid-Dikjarazzjonijiet Finanzjarji Kkonsolidati, li huma ppubblikati f'forma stampata u fuq il-websajt tal-kumpanija.

Id-Diretturi huma responsabbli għall-manutenzjoni u l-integrità tar-Rapport Annwali u tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja Kkonsolidata. L-aċċess għall-informazzjoni ppubblikata fuq il-websajt tal-kumpanija huwa disponibbli f'pajjiżi u ġurisdizzjonijiet oħrajn, fejn il-leġiżlazzjoni li tirregola t-tħejjija u t-tixrid tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji tista' tvarja mir-rekwiżiti jew mill-prattika f'Malta.

Innota: bħalissa, ir-rapporti huma disponibbli biss bl-Ingliż