Kumpens għal Imbark Mhux Permess Volontarju

Benefiċċji għal Voluntiera

 

Il-passiġġieri għandhom l-għażla ta’:

  • Rimborż tan-nefqa totali tal-biljett bil-prezz li huma xtrawh, għall-parti tal-vjaġġ li ma sarx, u għall-parti jew il-partijiet li diġà saru jekk it-titjira m’għadx għandha skop fir-rigward tal-pjan tal-ivvjaġġar oriġinali tal-passiġġier, flimkien ma’, fejn rilevanti,
  • titjira tar-ritorn sal-ewwel punt tat-tluq mal-ewwel opportunità.
  • Ir-rimborż isir fi żmien sebat ijiem, imħallas fi Flus Kontanti, permezz ta’ trasferiment bankarju elettroniku, ordnijiet tal-bank jew ċekkijiet tal-bank jew, fuq ftehim iffirmat tal-passiġġier, f’vawċers tal-ivvjaġġar u/jew servizzi oħrajn;

Jew

  • Irrottar mill-ġdid, taħt kundizzjonijiet tat-trasport simili, sad-destinazzjoni finali tagħhom mal-ewwel opportunità; jew
  • Irrottar mill-ġdid, taħt kundizzjonijiet tat-trasport simili, sad-destinazzjoni finali tagħhom f’data aktar tard għall-konvenjenza tal-passiġġier, suġġett li jkun hemm postijiet disponibbli.

Minbarra dan t’hawn fuq, fil-każ ta’ imbark mhux permess volontarju, il-passiġġieri huma intitolati wkoll għal:

  • Ikliet u trattament raġonevoli skont il-ħin ta’ stennija;
  • Akkomodazzjoni f’lukanda f’każijiet fejn tkun meħtieġa waqfa addizzjonali għal lejl wieħed jew aktar;
  • Żewġ telefonati, messaġġi b’telex jew bil-feks jew posta elettronika;
  • Kumpens għal Imbark Mhux Permess skont it-Tabella t’hawn taħt:

SETTURI
<1500km

SETTURI 1500-
3500kms

SETTURI
>3500kms

Kumpens
normali

Kumpens
normali

Kumpens
normali

EUR250 JEW

EUR400 JEW

EUR600 JEW

VAWĊER (MCO)
EUR300

VAWĊER (MCO)
EUR500

VAWĊER (MCO)
EUR750

Jekk passiġġier
ikun irrottat
mill-ġdid
biex jasal
fid-destinazzjoni finali mhux
aktar tard minn sagħtejn wara
l-ħin skedat
oriġinali
tal-wasla

Jekk passiġġier
ikun irrottat
mill-ġdid
biex jasal
fid-destinazzjoni finali mhux
aktar tard minn 3 sigħat wara
l-ħin skedat
oriġinali
tal-wasla

Jekk passiġġier
ikun irrottat
mill-ġdid
biex jasal
fid-destinazzjoni finali mhux
aktar tard minn 4 sigħat wara
l-ħin skedat
oriġinali
tal-wasla

EUR125 JEW

EUR200 JEW

EUR300 JEW

VAWĊER (MCO)
EUR150

VAWĊER (MCO)
EUR250

VAWĊER (MCO)
EUR375

 

KAMPJUN TA’ RIĊEVUTA TAL-PASSIĠĠIERI

Jien, hawn taħt iffirmat ____________ nikkonferma li rċevejt kumpens tal-ammont ta’ __________ talli ma kellix permess nimbarka fuq titjira ______ minn ______ sa _______ data ____________ skont ir-regoli applikabbli tal-Air Malta li ġejt mgħarraf bihom, u li nifhem u naċċetta.

Isem u Firma

1