Drittijiet tal-Awtur

AIR MALTA hija trademark reġistrata ta’ Air Malta plc. Kull użu ta’ din it-trademark mingħajr il-kunsens speċifiku bil-miktub ta’ AIR MALTA, huwa assolutament ipprojbit. Id-drittijiet kollha, inkluż id-drittijiet tal-awtur, fil-kontenut ta’ www.airmalta.com jappartjenu lil jew huma taħt il-kontroll tal-AIR MALTA. Meta taċċessa l-paġni fuq il-web tal-AIR MALTA, inti taċċetta li tista’ tniżżel il-kontenut għal użu mhux kummerċjali u personali tiegħek biss. Mhux permess li inti tikkopja, ixxerred, tniżżel, taħżen (taħt kull forma), tittrażmetti, turi jew iddoqq fil-pubbliku, taddatta jew tbiddel b’xi mod il-kontenut ta’ dawn il-paġni tal-web mingħajr ma jkollok il-permess bil-miktub minn qabel tal-AIR MALTA.

Liġi Regolatorja

Il-kwistjonijiet legali kollha ġejjin minn jew relatati mal-użu ta’ servizzi tal-AIR MALTA jew relatati magħha, iridu jittieħdu skont, u kull mistoqsija dwarhom iddeterminata minn, il-liġijiet ta’ Malta.

1