Ċaħda ta' responsabbiltà

L-informazzjoni f'dan is-sit ġiet ippreparata biss għall-iskop li tipprovdi informazzjoni dwar l-AIR MALTA, is-sussidjarji u l-imsieħba tagħha u s-servizzi li joffru. L-informazzjoni ppreżentata hawnhekk ġiet ikkompilata mill-AIR MALTA minn sorsi interni u esterni. Madankollu, mhi qiegħda ssir l-ebda dikjarazzjoni u lanqas ma hija qiegħda tingħata xi garanzija dwar il-kompletezza jew il-preċiżjoni ta' din l-informazzjoni. B'mod partikolari, għandek tkun taf li din l-informazzjoni tista' ma tkunx kompluta, jista' jkun fiha żbalji jew jista' jkun li skadiet. Għalhekk inti għandek tivverifika l-informazzjoni miksuba minn dan is-sit qabel ma taġixxi dwarha, billi tikkuntattja lill-uffiċċju lokali tiegħek tal-AIR MALTA, lis-sieħeb kummerċjali tal-AIR MALTA kkonċernat jew aġent tal-ivvjaġġar, kif applikabbli. AIR MALTA ma għandha tkun responsabbli għall-ebda ħsarat jew dannu li jirriżulta mill-aċċess tiegħek għal, jew in-nuqqas ta' abilità tiegħek li taċċessa dan is-sit tal-internet, jew mill-fiduċja tiegħek fi kwalunkwe informazzjoni mogħtija f'dan is-sit. Din il-pubblikazzjoni hija pprovduta "kif inhi" mingħajr l-ebda garanzija jew terminu implikat ta' kwalunkwe tip, sew espliċitu kif ukoll implikat, li jinkludi iżda li mhuwiex limitat għal kwalunkwe garanzija implikata jew termini implikati ta' bejgħ fis-suq, adegwatezza għal għan partikolari jew nuqqas ta' ksur. It-termini u l-garanziji kollha ta' dan it-tip huma b'dan esklużi. Billi tidħol f'dan is-sit, inti taqbel li l-AIR MALTA mhi se tkun responsabbli għall-ebda telf dirett jew indirett li jirriżulta mill-użu tal-informazzjoni kontenuta f'dan is-sit. Il-ġarr tal-passiġġieri u l-bagalji bl-ajru huwa soġġett għall-Kundizzjonijiet tal-Ġarr u r-regolamenti tal-linja tal-ajru kkonċernata. Jekk jogħġbok ikklikkja biex tara l-Kundizzjonijiet Ġenerali tal-AIR MALTA għall-Ġarr ta' Passiġġieri u Bagalji. Speċjalment fil-każ ta' ġarr bi ħlas ta' nollijiet jew rati speċjali (imnaqqsa), japplikaw ukoll Kundizzjonijiet ta' ġarr speċjali. Jekk il-linja tal-ajru li topera t-titjira tiegħek ma tkunx l-AIR MALTA, jekk jogħġbok ikkuntattja lil dik il-linja tal-ajru għal aktar dettalji dwar il-Kundizzjonijiet tal-Ġarr tagħhom. It-test sħiħ ta' kull terminu inkorporat applikabbli jista' jiġi spezzjonat f'kull wieħed mill-postijiet ġol-ajruporti jew f'uffiċċji oħra tal-bejgħ u servizzi tal-konsumaturi tal-AIR MALTA u jintbagħatlek mal-ewwel talba.

1