Avviż ta’ Dewmien

Applikabbiltà

Japplikaw ir-regoli li ġejjin:

 • fir-rigward ta’ titjiriet li jitilqu minn ajruport fl-UE, u titjiriet operati minn trasportatur bl-ajru tal-Komunità li jitilqu minn ajruport f’pajjiż terz lejn ajruport fl-UE (sakemm ma rċevejtx benefiċċji jew kumpens u ma ġejtx mogħti assistenza f’dak il-pajjiż terz);
 • bil-kundizzjoni li għandek buking konfermat fuq it-titjira kkonċernata u tippreżenta ruħek għar-reġistrazzjoni kif stipulat u fil-ħin indikat bil-quddiem u bil-miktub jew b’mod elettroniku, jew, jekk ebda ħin mhu indikat, mhux aktar tard minn 45 minuta qabel il-ħin ippubblikat tat-tluq;
 • biss lil passiġġieri li jivvjaġġaw b’noll disponibbli direttament jew indirettament għall-pubbliku, jew fuq biljetti maħruġa taħt programm ta’ frequent flyer jew programm kummerċjali ieħor;
 • fejn l-Air Malta hija t-trasportatur li jopera t-titjira.

Regoli għal Assistenza

Meta l-Air Malta tistenna raġonevolment li titjira se tiddewwem aktar mill-ħin skedat tat-tluq:

 1. għal sagħtejn jew aktar fil-każ ta’ titjiriet ta’ 1500 kilometru jew anqas; jew
 2. għal tliet sigħat jew aktar fil-każ tat-titjiriet kollha intra-Komunitarji ta’ aktar minn 1500 kilometru u tat-titjiriet l-oħrajn kollha bejn 1500 u 3500 kilometru; jew
 3. għal erba’ sigħat jew aktar fil-każ tat-titjiriet kollha li ma jaqawx taħt (a) jew (b).

L-Air Malta toffrilek bla ħlas:

 • ikliet u trattament raġonevoli skont il-ħin ta’ stennija; u
 • żewġ telefonati, messaġġi b’telex jew bil-feks jew posta elettronika.

Meta l-ħin tat-tluq mistenni raġonevolment huwa tal-inqas l-għada tal-ħin tat-tluq imħabbar qabel, barra l-assistenza msemmija hawn fuq, l-Air Malta toffrilek:

 • akkomodazzjoni f’lukanda f’każijiet
  • fejn tkun meħtieġa waqfa ta’ lejl wieħed jew aktar, jew
  • fejn tkun meħtieġa waqfa addizzjonali għal dik li int kont qed tistenna; u
 • trasport bejn l-ajruport u l-post tal-akkomodazzjoni (lukanda jew post ieħor).

Meta d-dewmien huwa tal-inqas ħames sigħat u int tiddeċiedi li ma tivvjaġġax fuq it-titjira mdewma, flimkien mal-ikliet u l-assistenza tal-komunikazzjoni msemmija hawn fuq, l-Air Malta toffrilek: rimborż fi żmien sebat ijiem (fi flus kontanti, permezz ta’ trasferiment bankarju elettroniku, ordnijiet tal-bank jew ċekkijiet tal-bank jew, bi ftehim iffirmat tiegħek, f’vawċers tal-ivvjaġġar u/jew servizzi oħrajn) tan-nefqa totali tal-biljett tiegħek, bil-prezz li nxtara, għall-parti jew il-partijiet tal-vjaġġ li ma sarux, u għall-parti jew il-partijiet tal-vjaġġ li diġà saru jekk it-titjira m’għadhiex isservi skop b’relazzjoni mal-pjan oriġinali tiegħek tal-ivvjaġġar, flimkien ma’, fejn rilevanti, titjira tar-ritorn sal-ewwel punt tat-tluq, mal-ewwel opportunità.
 

Meta d-dewmien jeċċedi tliet sigħat (ħlief meta l-Air Malta tista’ tagħti prova li d-dewmien huwa kkawżat minn ċirkostanzi straordinarji li ma setgħux jiġu evitati lanqas li kieku ttieħdet kull miżura raġonevoli) inti intitolat/a għal kumpens skont kif ġej:

a)      EUR 250 għat-titjiriet kollha ta’ 1500 kilometru jew inqas;

b)      EUR 400 għat-titjiriet kollha intrakomunitarji ta’ aktar minn 1500 kilometru u għat-titjiriet l-oħra kollha bejn 1500 u 3500 kilometru;

c)       EUR 600 għat-titjiriet kollha li ma jaqgħux taħt (a) jew (b) ta’ dan il-paragrafu.

L-Air Malta toffrilek l-assistenza msemmija hawn fuq fi żmien il-limiti ta’ żmien stipulati fil-paragrafi (a)-(c) hawn fuq fir-rigward ta’ kull medda ta’ distanza. 
L-assistenza msemmija hawn fuq tapplika mingħajr preġudizzju għad-drittijiet kollha li jista’ jkollok skont il-liġi applikabbli (inkluża d-Direttiva UE 90/314 dwar il-vjaġġi kollox kompriż) għal kumpens ulterjuri, għalkemm tali assistenza mogħtija tista’ titnaqqas minn kwalunkwe tali kumpens ulterjuri.
Dan l-Avviż huwa meħtieġ mir-Regolament KE 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Il-lista tad-dettalji ta’ kuntatt tal-korp nazzjonali maħtur għall-infurzar tar-Regolament tinsab hawn annessa.

1