Bħal f'ħafna destinazzjonijiet grandjużi tal-Ewropa, l-abitanti ta' Malta jgħixu u jesperjenzaw il-patrimonju kulturali għani ta' pajjiżhom ma' kull nifs li jieħdu. Filwaqt li l-mużewijiet jilqgħu fihom l-aqwa eżempji ta' artefatti sinjifikanti mil-lat storiku, huwa biżżejjed li wieħed jimxi tul it-toroq sabiex jesperjenza l-imgħoddi ta' dan in-nazzjon gżira.

  • Imxi fi kwalunkwe triq fil-bliet storiċi tal-Belt Valletta, il-Birgu, Bormla, jew l-Isla, u l-patrimonju arkitettorali tal-Kavallieri ta' San Ġwann jidher il-ħin kollu u kullimkien, tant li għadu jintuża.
  • Żur waħda mill-ħafna festi tal-irħula u waqt li tkun qed tiċċelebra man-nies tal-lokal, tkun qed tieħu sehem fi tradizzjonijiet li jmorru lura sekli sħaħ.
  • Mur għal passiġġata ma' xatt il-baħar fil-villaġġi ta' Marsaxlokk u l-Imġarr, Għawdex, qalb is-sajjieda jsewwu x-xbieki tagħhom u tabilħaqq tista' tara b'għajnejk aspett tal-ħajja tar-raħal li baqgħet relattivament kif kienet għal eluf ta' snin.
 

 

 

 

 

 

 

 

1