Carnival in Valletta, Malta
 

Fit-13 ta' Ottubru 2012, tħabbar li l-Belt Valletta ntgħażlet bħala L-Belt Ewropea tal-Kultura għall-2018. Dan it-titolu prestiġjuż jirrifletti l-wirt kulturali inkredibbilment rikk ta' dan il-kapolavur tal-era Barokka. 

Il-belt iffortifikata, li nbniet minn Jean Parisot de la Vallette, Gran Mastru tal-Kavallieri ta' San Ġwann, hija mimlija b'eżempji arkitettorali u artistiċi ta' passat iċċelebrat. Iżda dan l-unur mogħti lill-Belt Valletta huwa aktar minn rikonoxximent tal-imgħoddi ppriservat tajjeb tagħha – Il-Belt Valletta hija belt ħajja mimlija enerġija. Kultura mfawra b'kafetteriji, installazzjonijiet u wirjiet tal-arti, pjazez miftuħa u suq prosperuż kollha jikkontribwixxu biex jagħmlu l-Belt Valletta ferm aktar minn mużew ħaj.
 
Il-belt qiegħda tinbidel b'mod kostanti u dan jista' jidher bl-aktar mod ċar mit-tisbiħ tal-entratura tal-Belt Valletta. Dan il-proġett monumentali jikkombina l-iddisinjar mill-ġdid ta' bieb il-belt mal-bini ta' parlament ġdid u modern. Ix-xogħol jinkludi wkoll it-trasformazzjoni ta' teatru storiku li kien safa abbandunat wara li nqered fit-Tieni Gwerra Dinjija, kif ukoll il-ħolqien ta' pjazza ġdida: Pjazza de Valette.

Il-Fondazzjoni Valletta 2018 twaqqfet sabiex tmexxi s-sottomissjoni ta' Malta, li eventwalment intgħażlet, u kienet din l-organizzazzjoni li ħolqot il-viżjoni ambizzjuża għall-Belt Valletta fl-2018. Il-viżjoni hija bbażata fuq erba' elementi tematiċi: Ġenerazzjonijiet, Rotot, Bliet u Gżejjer. Matul l-2018, il-Belt Valletta ser tkun qiegħda torganizza għadd ta' avvenimenti li għandhom iservu bħala ispirazzjoni għal bliet oħrajn abbażi ta' dawn l-elementi.

Żur is-sit http://www.valletta2018.org għal aktar tagħrif dwar is-sottomissjoni, kif ukoll dwar l-avvenimenti u l-attivitajiet li ser ikunu qegħdin jiġu organizzati.

 

 

 

1