Ivvjaġġa b'mod Responsabbli u Agħmel Differenza. Kuljum.

 

Fl-Air Malta, aħna nifhmu li l-industrija tagħna tħalli impatt fuq l-ambjent b'ħafna modi differenti u għandha wkoll irwol sinjifikanti fl-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-komunitajiet li nservu.

Aħna impenjati li nwettqu l-attivitajiet kollha tagħna b'mod responsabbli u b'modi li jagħmlu differenza pożittiva fil-ħajja tan-nies u fl-ambjent. Aħna involuti b'mod attiv fil-komunità u ngħinu organizzazzjonijiet magħżula bir-reqqa li jaħdmu sabiex itejbu l-ħajja tan-nies.

L-oqsma ta' impenn tagħna

Bħala l-kumpanija tal-ajru tal-Gżejjer Maltin, aħna involuti f'attivitajiet li jappoġġjaw: 

  • l-arti u l-kultura
  • kawżi umanitarji u soċjali 
  • inizjattivi ambjentali

 

Inizjattivi Artistiċi u Kulturali

L-Air Malta tippromwovi l-arti u l-kultura tal-Gżejjer Maltin. Il-kumpanija tagħna ta' spiss tintgħażel bħala t-trasportatur uffiċjali għal artisti u ċelebritajiet li jivvjaġġaw lejn Malta biex jieħdu sehem f'festivals kbar, bħall-European Film Awards, il-Festival tal-Barokk fil-Belt Valletta u l-kunċert tal-Isle of MTV. 


Kawżi Umanitarji u Soċjali

L-Air Malta sikwit ikollha ċ-ċans li tassisti lill-pazjenti bil-ħtiġijiet speċjali tagħhom meta jivvjaġġaw biex jieħdu kura medika barra l-pajjiż. Aħna għandna l-faċilitajiet sabiex nakkomodaw lill-pazjenti li jivvjaġġaw fuq stretcher, filwaqt li investejna wkoll f'akkomodazzjoni speċjali - approvata mill-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni - għal inkubatur tat-trabi biex joqgħod abbord l-ajruplan Airbus tal-kumpanija tal-ajru tagħna għall-ġarr ta' trabi tat-twelid li jkollhom bżonn kura medika urġenti barra l-pajjiż.

Aħna norganizzaw ukoll attivitajiet ta' ġbir ta' fondi biex ngħinu diversi Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi (NGOs) li huma attivi f'Malta, bħall-Hospice Movement, Puttinu Cares, il-Breast Care Support Group u l-Malta Community Chest Fund.

Barra minn hekk, l-impjegati tagħna waqqfu fond filantropiku msejjaħ ‘Fund For A Smile’. Din l-inizjattiva, li diġà pprovdiet madwar għoxrin sena ta' servizz, torganizza diversi attivitajiet għal tfal bi bżonnijiet speċjali.

Kull sena, l-impjegati tal-Air Malta jagħtu parti mis-salarju tagħhom bħala donazzjoni lid-Dar Tal-Providenza – dar residenzjali li takkomoda persuni b'diżabilità li ma jistgħux jgħixu mal-familji tagħhom.
Organizzazzjonijiet oħrajn li bbenifikaw minn dawn l-inizjattivi jinkludu l-Caritas, il-Fondazzjoni Patrimonju Malti, l-Inspire u l-Kumitat Olimpiku Malti.

Kontribuzzjonijiet Ambjentali

Il-mira tagħna hija li noperaw negozju effiċjenti fl-użu tal-enerġija li jagħmel dak kollu li jista' biex inaqqas l-impatt tiegħu fuq l-ambjent. Għal dan il-għan, aħna nirrevedu l-operazzjonijiet tagħna kontinwament sabiex nevalwaw l-impronta tal-karbonju tagħhom u indikaturi oħrajn tal-impatt ambjentali sabiex nifhmu kif nistgħu ntejbu l-prestazzjoni ekoloġika tagħna.

L-investiment kontinwu tagħna fit-teknoloġija u l-apparat qiegħed jagħti spinta tajba lil din il-kawża. Fis-snin riċenti, aħna mxejna lejn flotta tal-Airbus aktar effiċjenti fl-użu tal-fjuwil, introduċejna vetturi li jaħdmu bl-elettriku fl-ajruport u qegħdin nimxu b'pass mgħaġġel lejn uffiċini li jagħmlu inqas użu mill-karti.

L-Air Malta tieħu r-rwol tagħha li tnaqqas l-impatt tat-tibdil fil-klima bis-serjetà ħafna u taħdem flimkien mal-imsieħba tagħha - Airbus, l-Assoċjazzjoni tal-Kumpaniji tal-Ajru Ewropej (AEA) u l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Trasport bl-Ajru - sabiex tnaqqas l-emissjonijiet u l-ħela tal-fjuwil.

Lokalment - bħala kontribut żgħir iżda sinjifikanti biex intejbu l-ambjent tagħna - l-Air Malta sponsorjat għadd ta' avvenimenti ta' taħwil tas-siġar. Fl-aħħar snin, l-Air Malta ħawlet is-siġar bħala parti mill-kampanja Nazzjonali Tree 4U fil-Park Nazzjonali f'Ta’ Qali, fis-Salini u fil-Kumpless Sportiv ta' Luqa St.Andrews. Il-kumpanija tat ukoll donazzjoni ta' 350 siġra taż-żebbuġ lill-Koperattiva Rurali Manikata.